Forskning og kvalitetsudvikling er afgørende for, at klinisk ultralyd kan blive etableret i almen praksis i Danmark. Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aalborg Universitet har gjort ultralyd i almen praksis til et fokusområde og har iværksat flere forskellige forskningsprojekter på dette område. Der arbejdes på at dokumentere, at klinisk ultralyd fører til mere hensigtsmæssige patientforløb. Det gælder på områder som diagnostik, behandlingsinterventioner, visitation og påvirkning af forløb i sekundær sektor.