Klinisk ultralyd er en ressourcekrævende investering både med hensyn til indkøb af apparatur, uddannelse og anvendelse i hverdagen. DSAM's ultralydsgruppe arbejder målrettet for at få honorering for klinisk ultralyd i almen praksis. Som et første skridt arbejder vi på lokale aftaler, som er knyttet til forsknings- og kvalitetssikringsprojekter. På længere sigt vil vi sammen med PLO arbejde for at få honorering med i landsoverenskomsten.