På Lægedage har DSAM's ultralydsgruppe i flere år stået for et kursus i klinisk ultralyd og hands-on-træning på Færdighedsværkstedet på Lægetorvet. Vi har været repræsenteret på WONCA Europe i København 2016, holdt oplæg for efteruddannelsesgrupper og planlagt temadage for yngre almenmedicinere over hele landet. Arbejdet med dette vil fortsætte i fremtiden. Desuden planlægges en workshop til Nordisk Kongres i almen medicin i Reykjavik, juni 2017.