At lære at anvende klinisk ultralyd er en stor udfordring. Evnen til at producere skanningsbilleder og integrere disse i den diagnostiske proces kræver grundig oplæring og kontinuerlig vedligeholdelse af kompetencerne.

Der findes flere forskellige kurser i klinisk ultralyd, og de udbydes af flere forskellige faglige selskaber, foreninger og regioner (fx Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, PLO, CECLUS og CAMES). Nogle kurser inkluderer hele common trunk, mens andre giver mulighed for at tilegne sig dele af common trunk.

Kurserne kan inddeles i tre niveauer:

1. Introduktions- eller basiskurser i dele af common trunk, fx obstetrik eller muskuloskeltal UL (eksempelvis PLO, DUDS, Lægedage).

2. Common trunk kursus.
Gruppen har etableret et samarbejde med CECLUS (Center for Klinisk Ultralyd) ved Århus Universitet med det sigte at udvikle et uddannelsestilbud til praktiserende læger. Kurset udvikles løbende, men er aktuelt det mest målrettede tilbud for praktiserende læger, der ønsker at tilegne sig hele common trunk. Kurset består af både e-learning, hands-on-træning og efterfølgende upload af scanninger med supervision over en længere periode. Første common trunk-kursus i Region Nordjylland forventes realiseret i 2017 i Aalborg på NordSim efter lignende principper. Kurser i common trunk er tiltænkt at dække curriculum for størsteparten af ultralydsundersøgelserne i almen praksis.

3. Videregående kurser med udspring i dele af common trunk eksempelvis muskuloskeletal ultralyd eller gynækologisk/obstetrisk ultralyd. Dette kursusniveau forventes at ligge væsentligt over behovet hos den typiske bruger af klinisk ultralyd i almen praksis.

Vi regner med et voksende udbud af ultralydskurser designet specielt til praktiserende læger i takt med, at interessen for brug af klinisk ultralyd i almen praksis stiger. DSAM's ultralydsgruppe arbejder på at sikre et ensartet fagligt og kvalitetsmæssigt niveau for kurserne. Til det formål tilstræbes fortsat samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS), samt at kursusindhold opbygges i henhold til guidelines udarbejdet af European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Som med andre almenmedicinske kompetencer er et fortsat tilbud om kurser og supervision på området vigtigt for at vedligeholde og udbygge ens kompetencer.

Regionale efteruddannelsesgrupper og landsmøde
Der er etableret efteruddannelsesgrupper i alle regioner (for Regions Sjælland dog i samarbejde med Region Hovedstaden). Alle grupper er åbne for nye medlemmer, både for dem, som allerede bruger ultralyd i hverdagen, og for dem, der ”bare” interesserer sig for brug af klinisk ultralyd i almen praksis. Formålet med grupperne er at tilbyde løbende supervision, fastholde kompetencer, udveksle erfaringer, få ny viden og mulighed for at holde sig opdateret med hensyn til ny teknologi, kursustilbud og forskningsprojekter.

Formændene for de enkelte regionale grupper har et løbende samarbejde og arrangerer et årligt landsmøde i klinisk ultralyd i almen praksis for alle praktiserende læger og yngre læger med interesse for området.

Næste Landsmøde for Ultralyd i Almen Praksis bliver afholdt 27. oktober 2017 i Middelfart.