Medlemsblad med 40 år på bagen

Tidsskriftet Practicus er medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab. 
Det udkommer i et oplag på 4.800 eksemplarer 5 gange om året og sendes til alle medlemmer, som en del af deres kontingent. Derudover bliver det sendt til andre interessenter inden for faget almen medicin.

Practicus beskæftiger sig med emner indenfor DSAM's virkefelter, nemlig forskning, uddannelse på alle niveauer, kvalitetsudvikling og internationalt samarbejde. Derudover er det et debatblad, hvor alle facetter af livet i lægepraksis bliver diskuteret. Debatindlæg udgives fra 2017 også elektronisk

Redaktionen består af ansvarshavende chefredaktør Ellen Louise Kristensen, FYAM-redaktør Jonas Fynboe Ebert og redaktionssekretær Annette Gehrs.
Jørn Thomsen Elbo forestår layout og tryk af Practicus.

Indlæg modtages gerne, og kan sendes til Practicus@dsam.dk.Se mere under Skriv artikel

Udgivelsesplan 2019

Nr. Deadline
manus
Redaktions-
møde
Udsendes
uge
244 25/1 31/1 14
245 4/3 8/3 23
246 8/6 12/6 36
247     43
248 *   51

 
*Deadline for aftalte artikler vedr. Lægedage: