Et ottende pejlemærke: Vil vi arbejde for, at alle danskere skal have lige adgang til en fast speciallæge i almen medicin?

I en tid med stor og stigende mangel på praktiserende læger i flere områder af Danmark ville det være oplagt, at DSAM brugte de nye pejlemærker som anledning til at signalere, at vi som almenmedicinere også vil tage et nationalt ansvar og medvirke til, at alle danskere skal kunne tilmelde sig en fast speciallæge i almen medicin med samme kapacitet til at være læge for sine patienter som i resten af landet. Dette er bl.a. en forudsætning for, at der er handling bag det første og tredje pejlemærkes flotte ord om kontinuitet og at kunne tage sig særligt af de mest syge borgere, der netop er flest af i områderne på land og i by, som er hårdest ramt af den aktuelle lægemangel.

2016 har budt på en fortsat vækst i vikarbetjente lægeklinikker drevet af private aktører, som gentagende har advokeret for, at andre speciallæger skal kunne arbejde i deres klinikker. Politikere har foreslået, at almen praksis skal kunne drives via sygehuse med læger, som arbejder i delestilling mellem sygehus og almen praksis. Det kunne lyde som et wake up call til DSAM.

Fra politikernes og befolkningens synspunkt er lægemanglen nok den største udfordring i almen praksis i dag. Det kan derfor undre, at de praktiserende lægers videnskabelige selskab ikke markerer sig tydeligt i debatten om lægemangel. Jeg er også overbevist om, at vores kolleger, som stadig holder den almenmedicinske fane højt i områder med lægemangel, ville sætte pris på en anerkendelse af deres udfordringer.

Lægemanglen er ikke kun et fagpolitisk spørgsmål, som PLO efter et langt tilløb nu vil debattere. Den bør også være højt på dagsordenen i et lægevidenskabeligt selskab, hvor erfaringer fra andre lande, fx Norge, og idéer til rekrutteringstiltag på området for videreuddannelse ville være oplagte at få bragt i spil. At løse lægemanglen handler ikke kun om overenskomst – det handler også om at få en åben debat og at turde vise vilje og støtte til at indgå i en løsning.

Ovenstående synspunkter blev sendt som høringssvar til DSAM’s Pejlemærker i september.

Forfatteren har skrevet flere indlæg om lægemangel og social ulighed i Ugeskrift for Læger, og tidligere vikarieret i almen praksis på Lolland, i Næstved og i Køge, med hhv. stor, mindre og ingen lægemangel.