Uddannelse er en kernefunktion i almen praksis og for DSAM. Uddannelse skal forstås bredt og på disse sider kan du bl.a. læse om følgende emner:

  • Uddannelse af lægestuderende i almen medicin
  • Uddannelse i almen praksis som led i Klinisk Basisuddannelse
  • Speciallægeuddannelsen i almen medicin
  • De praktiserende lægers efteruddannelse
  • Grund-, videre- og efteruddannelse for de forskellige personalegrupper, der arbejder i almen praksis