Denne side handler om valget til DSAM's repræsentantskab. Valget foregår i stil med tidligere år elektronisk. 

Sideløbende med valg til  DSAM's repræsentantskab holdes der elektronisk valg til FYAM's poster i DSAM's udvalg. Her er det kun de af DSAM's medlemmer, der er uddannelseslæger, som kan stemme. Uddannelseslægerne får derfor to mails med link til valg. Hvilke FYAM-poster der er ledige, og hvordan du stiller op, kan du læse om på fyam.dk, når valget nærmer sig.

I år er der også formandsvalg. Formanden vælges af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet den 5. oktober. Det kan du læse mere om her

Valg til repræsentantskabet

Selskabet har brug for engagerende almenmedicinere, så vi håber, at du vil overveje at stille op. Du skal være meget velkommen!

Forud for det elektroniske valg holdes der kombineret valg- og debatmøde i alle regioner typisk kombineret med en hyggelig middag. Nærmere tid og sted oplyses på regionssiderne og i regionale nyhedsbreve, men datoerne kan du se under tegningen til højre. 

Man kan sagtens stille op til regionsbestyrelsen, selvom man ikke har mulighed for at deltage i valgmødet. 

Man bliver valgt til DSAM’s regionsbestyrelse i sin arbejdsregion. De fem regionsbestyrelser danner så tilsammen DSAM’s repræsentantskab, der i alt består af 25 medlemmer. Man bliver derfor både medlem af regionsbestyrelsen og repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet mødes i hyggelige rammer 1-2 gange om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Mødeform og antal møder i lokalt i regionsbestyrelserne varierer fra region til region, så det kan du selv være med til at påvirke. 

Der er behov for flere kræfter i alle regioner, men antallet af ledige medlems- hhv. suppleantposter varierer, så det skal du finde på undersiden for din region. 

Sådan stiller du op

Når du har besluttet dig for at stille op, skal du indsende et skriftligt valgoplæg og et foto af dig selv til dsam@dsam.dk. Du kan senest indsende valgoplæg den 4. september kl. 12. Der er ingen krav til længden af dit valgoplæg, men det kan for eksempel indeholde, hvem du støtter som formand, og hvad dine mærkesager er.

Valgoplæg lægges løbende på hjemmesiden, og alle kandidater præsenteres i regionale nyhedsbreve.

På valgmødet i din region får du mulighed for at præsentere dig selv. Derudover kan du med fordel bruge Facebook m.v. til at gøre reklame for dit kandidatur.

Sådan sikrer du dig en stemme

Du skal senest have opdateret dine oplysninger den 4. september.

Selve valget foregår elektronisk i perioden 11. september kl. 6.00 til 18. september kl. 12.00. Valget varetages af FAS (Foreningen af Speciallæger), og valgmailen kommer derfor fra adressen valgsekretariatet@dadl.dk. Det bliver ikke muligt at eftersende en stemmeseddel, hvis du undervejs i valget finder ud af, at du ikke har fået nogen. Det er derfor meget vigtigt, at du sikrer, at dine oplysninger er rigtige. Det kan du tjekke på ”Mit medlemskab”. Du kan samme sted anmode om en kode, hvis du ikke kender dit password.

Det er især din mailadresse og dit medlemsforhold (ordinært medlem, FYAM, SAMS), du skal koncentrere dig om. Stemmesedlen sendes til den mailadresse, der står i vores medlemssystem. Det er ikke nødvendigvis den samme, som du modtager nyhedsbreve fra os på.

Datoer for valgmøderne

22. august i Region Nordjylland
26. august i Region Sjælland
27. august i Region Syddanmark
3. september i Region Midtjylland
3. september i Region Hovedstaden