Denne side handler om valget til DSAM's repræsentantskab. Valget foregår i stil med tidligere år elektronisk. 

Sideløbende med valg til  DSAM's repræsentantskab holdes der elektronisk valg til FYAM's poster i DSAM's udvalg. Her er det kun de af DSAM's medlemmer, der er uddannelseslæger, som kan stemme. Uddannelseslægerne får derfor to mails med link til valg. Hvilke FYAM-poster der er ledige, og hvordan du stiller op, kan du læse om på fyam.dk, når valget nærmer sig.

I år er der også formandsvalg. Formanden vælges af repræsentantskabet på repræsentantskabsmødet den 5. oktober. Det kan du læse mere om her

Valgperiode 11.-18. september

Det er ikke længere muligt at stille op til valget. 

Valget foregår elektronisk. Stemmeberettigede medlemmer, der hører til i en region, hvor der skal være elektronisk afstemning, modtager en mail med stemmeseddel den 11. september kl. 6.00, og afstemningen er åben indtil 18. september kl. 12.00.

I de regioner, hvor der ikke er elektronisk afstemning, udsendes nyhedsbrev med orientering om den nye regionsbestyrelse.

Ingen stemmeseddel?

Hvis du ikke modtager en stemmeseddel den 11. september, skal du først tjekke din spam- eller uønsket postmappe. Hvis den ikke er der og du heller ikke har modtaget nyhedsbrev om, at der ikke er valg i din region, bedes du kontakte valgsekretariat@dadl.dk. 

Valg og udpegninger

Alle valg og udpegninger i selskabet gælder for to år. Der gælder desuden en seks års samlet funktionstid i bestyrelsen og for formændene i DSAM’s stående udvalg (Forskningsudvalget, Kvalitetsudviklingsudvalget, Videreuddannelsesudvalget og Internationalt udvalg). Der gælder ingen funktionstid i FYAM-udvalget, regionsbestyrelserne og repræsentantskabet.

Formandsvalg

DSAM’s formand er på valg i år og vælges på repræsentantskabsmødet 5. oktober. Mødet er åbent for alle, men det er kun repræsentantskabet, der har stemmeret. Alle medlemmer, der er speciallæger i almen medicin, kan stille op, og det kan ske helt frem til mødets start den 5. oktober. Ønsker du allerede nu at stille op, kan du sende dit valgoplæg til dsam@dsam.dk, hvorefter det vil blive lagt herunder. Se formandskandidaterne her.

Datoer for valgmøderne

22. august i Region Nordjylland
26. august i Region Sjælland
27. august i Region Syddanmark
3. september i Region Midtjylland
3. september i Region Hovedstaden