DSAM’s formand er på valg i år og vælges på repræsentantskabsmødet 5. oktober. Mødet er åbent for alle, men det er kun repræsentantskabet, der har stemmeret. 

Alle medlemmer af selskabet med undtagelse af de medicinstuderende er opstillingsberettigede til formandsposten, og det er muligt at stille op helt frem til selve valgdagen, den 5. oktober. Ønsker du allerede nu at stille op, kan du sende dit valgoplæg til valg@dsam.dk, hvorefter det vil blive lagt ind under kandidatlisten til højre.

Formanden vælges for to år med mulighed for genvalg to gange, dvs. en maksimal funktionsperiode som formand på seks år. Den nuværende formand har siddet i to af de tre mulige perioder. 

Læs om kandidaterne