Valgmøde med debat holdes 3. september 2019

Defensiv journalføring og medicin som svar på målepunktskontrol - fornemmelsen af, at du kunne bruge din tid noget bedre?

DSAM har de seneste år været inspireret af den skotske tilgang "Realistisk Medicin", som handler om, at vi i sundhedsvæsenet ønsker at bruge vor tid og øvrige ressourcer fornuftigt ved inddragelse af patienterne. I Skotland arbejder man også bevidst med at værdsætte arbejdsstyrken, man forstår, at de kliniske vejledninger ikke skal være facitlister for behandling af sygdom, men et udfaldsrum, hvor de beslutninger vi træffer − sammen med patienten − er indenfor det rimelige og også kan rumme fravalg af udredning og behandling. Det kræver en forståelse og styring af det medicinsk-juridiske område og en forståelse af, at variation er en kilde til læring.

I DSAM og FYAM i Hovedstaden er vi i gang med at planlægge et program og invitere oplægsholdere til vort valgmøde under ovenstående tema, for at vi sammen med jer kan diskutere, om og hvorledes vi kan arbejde for Realistisk Medicin i Danmark.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen, og tilmeld dig gerne med det samme. Mødet finder sted i København den 3. september 2019 kl. 17-19. Nærmere info om tid og sted, indhold og oplægsholdere følger efter sommerferien.

Går du med en lille drøm at være med i et fagligt inspirerende netværk af gode kollegaer, så er der plads til nye medlemmer i vores lille regionale bestyrelse og DSAM's repræsentantskab. Kontakt mig gerne for yderligere.

I ønskes alle en god sommer.

Med venlig hilsen

Lise Dyhr
praktiserende læge i Brøndby Strand, formand for DSAM-Hovedstaden og medlem af DSAM's bestyrelse

 

Læs om kandidaterne

Hvor mange skal vælges?

Der er seks poster på valg: Fire medlemsposter, hvoraf to skal være speciallæger, mens de to andre pladser kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, samt to suppleantposter, som skal besættes af speciallæger.  

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 4. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 11.-18. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).