Mit navn er Amneh Hawwa. Jeg er speciallæge i almen medicin - siden 1998. Jeg er medlem af PLO og DSAM. Alment praktiserende læge i Tingbjerg. Jeg er desuden speciallæge i gyn/obs. Og klinisk sexolog.

Jeg har i mange år undervist i kommunikation med socialt udsatte patienter, især folk med anden kulturel baggrund.
Jeg er interesset i at være med til at forbedre forholdene for almenmedicinere mht. uddannelse og efteruddannelse, og støtte op om bedre sociale forhold for praktiserende læger.