Medlemsmøde om smertebehandling og valg

Mødet er afholdt. Referat følger snarest.

Hvor mange skal vælges?

Der er i år to medlemmer på valg, hvoraf det ene skal være speciallæge og det andet kan være alle opstillingsbettigede medlemmer.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 4. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 11.-18. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).