Valgmøde med oplæg om hjertevejledningen

Mødet er afholdt. 

Læs om kandidaterne

Hvor mange skal vælges?

Der er seks poster på valg. Tre medlemmer, hvoraf to skal være speciallæger og den sidste kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, samt tre suppleanter, hvoraf to skal være speciallæger og en skal være FYAM’er.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 4. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 11.-18. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).