Medlemsmøde om smertebehandling og valg

Mødet er afholdt. 

Hvor mange skal vælges?

Der er i år seks poster på valg: fire medlemmer, hvoraf to skal være speciallæger, en skal være FYAM'er og en kan være alle opstillingsberettigede. Desuden to suppleanter, som skal være speciallæger.

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 4. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 11.-18. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).