Valgmøde med debat om kvalitetsarbejde i klynger

Hvor mange skal vælges?

Der er fem poster på valg: Tre medlemsposter, hvoraf den ene skal være en FYAM’er, mens de to andre pladser kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer, samt to suppleantposter, som skal besættes af hhv. en speciallæge og en FYAM’er.  

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 5. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på valg@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side og præsenteres på valgmødet.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).