Der skal ikke være elektronisk valg i Nordjylland

I Region Nordjylland stemte antal kandidater præcist overens med antal ledige poster.

De fleste er gengangere, kun Andreas Kakulidis Toft er et nyt ansigt. Han kommer ind som FYAM-suppleant i stedet for Anne Grethe Schioldan, som ikke genopstillede. 

Regionsbestyrelsen i Nordjylland har konstitueret sig således:

Bolette Friderichsen, formand og medlem af DSAM’s hovedbestyrelse
Janni Kristensen, næstformand og medlem af Nordkaps bestyrelse
Troels Mengel-Jørgensen, repræsentant 
Ditte Værens, FYAM-repræsentant og PLO-observatør
Morten Krause Nielsen, suppleant
Hans West, suppleant
Andreas Kakulidis Toft, FYAM-suppleant

Møde om de nye vejledninger og valg

På det nyligt afholdte møde i DSAM Nord fik vi en gennemgang af de to nye vejledninger "Kræftopfølgning i almen praksis" og "Iskæmisk hjerte-kar-sygdom" og sluttede af med en årsberetning fra formanden. Se referat fra mødet her.

 - 69,9 KB
Bo Christensen opdaterer deltagerne på den nye udgave af hjertevejledningen

 - 77,7 KB
Troels Mengel-Jørgensen fortæller om ultralyd

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).