Der skal ikke stemmes i Region Sjælland

Lasse Karlsen Eck var eneste kandidat til posten som FYAM-medlem, og han er dermed automatisk valgt. Der var ingen kandidater til den vakante suppleantpost.

Regionsbestyrelsen, som endnu har til gode at konstituere sig, består herefter af følgende:

Anne Møller, repræsentant
Annette Houmand, repræsentant
Camilla Høegh-Guldberg Spange, repræsentant
Lasse Karlsen Eck, repræsentant (FYAM)
Hanne Fly, suppleant
Pernille Lund, suppleant (FYAM)

Referat af valg- og fagligt møde den 28. august 2018

Vi mødtes i flotte lokaler i Sorø – i den gamle byrådssal.

En lille sluttet skare bestående af ældre og yngre medlemmer af DSAM (herunder også FYAM’ere); som vi diskuterede til en start, så er alle DSAM-medlemmer – men nogle har så også en FYAM-kasket på.

Vi præsenterede os, og de fleste fortalte om forskellige ”kasketter” i arbejdet i DSAM, FYAM, PLO og KAP-S. Der er mange forskellige udvalg, og det kræver tid at komme ind i terminologien og netværket – det har vi alle erfaret og selv efter mange år i gamet er der stadig grupper/strukturer, man ikke har hørt om, så fortvivl ikke.

Beretningen ved Anne Møller ses her. Camilla Høegh-Guldberg Spange fortalte om arbejdet i både PLO/DSAM og PLA (arbejdsgiverforeningen) og om deltagelse i arbejdsgrupper om forløbsprogrammer. Lene Therkelsen fortalte om FYAM-arbejdet, og om hvordan man får rigtig god inspiration og netværk gennem arbejdet i FYAM/DSAM. Johan Reventlow fortalte om forskellige ”kasketter”/opgaver, han fortsat har efter tidligere at have været meget aktiv i DSAM-regi. Rune Ahrensberg fortalte om arbejdet som konsulent i KAP-S, og de yngre deltagere fortalte om arbejdet i FYAM i Region Sjælland. Pernille Lund er også aktiv i Yngre Læger og repræsenterer almenmedicinske synspunkter i det forum. Kristine Munk Johannesen og Lasse K. Eck udgør for tiden FYAM i Region Sjælland, og vi diskuterede, hvordan vi sammen kan aktivere vores medlemmer og få lavet arrangementer/faglige møder, som der er interesse for.

Vi hørte Penille Lund, Rune Ahrensberg, Johan Reventlow og Anne Møllers oplevelser på Preventing Overdiagnosis-konferencen ugen før og fik også en måske kommende almenmediciners (aktuelt radiolog) tanker omkring overdiagnosticering.

På baggrund af en henvendelse fra et medlem af DSAM i regionen omkring åbenhed i den regionale bestyrelse, aftalte vi, at kommende bestyrelsesmøder vil blive annonceret i Facebookgruppen, således at interesserede kan deltage, selv om det foregår på Skype. Vi vælger at bruge Skype som mødeform, når der skal holdes opdateringsmøder uden fagligt indhold, for at mindske køretiden i vores geografisk store region.

Efter middagen kom den nyslåede ph.d. Alexandra Brandt Ryborg Jønsson og fortalte om sit kvalitative antropologiske feltarbejde på Lolland Falster blandt patienter med multisygdom. Hun beskrev kønnets betydning i forhold til forventningerne fra omverdenen i tackling af flere kroniske sygdomme og om den sociale ulighed, der ikke eksplicit nævnes af patienterne, men som alligevel fremgår. Desuden påpegede hun multisygdom som et muligt stigma blandt patienterne. Alexandra sluttede oplægget med at dele tanker om hendes fremtidige forskningsområder inden for almen praksis med os, og vi fik en god diskussion om personalized medicine og patientinddragelse. 

Således opløftede kunne vi afslutte mødet, og så håber vi, at vi kan inspirere til, at der er nogle, der opstiller ved valget: man kan melde sig indtil 5. september kl. 12.
Vi har en FYAM-plads og en suppleantplads ledig – så meld dig glad på valg@dsam.dk

På gensyn på årsmødet
Anne Møller

Læs om kandidaterne

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).