DSAM Region Syddanmark inviterer medlemmer til kombineret valgmøde og faglige oplæg med debat

Tirsdag, den 4. september kl. 17.30 til ca. 20.30

Mødet er afholdt. Referat følger. 

Hvor mange skal vælges?

Der er i år 2 poster på valg.

  • 1 post som medlem, som kan besættes af alle opstillingsberettigede medlemmer.
  • 1 post som suppleant, som skal besættes af en FYAM'er. 

Vil du stille op?

Hvis du ønsker at stille op, skal du senest 5. september kl 12 indsende et skriftligt valgoplæg til DSAM’s sekretariat på valg@dsam.dk. Oplægget lægges på denne side, og på valgmødet får hver kandidat mulighed for at præsentere sig selv.

Hvornår er valget?

Valget foregår elektronisk i perioden 12.-19. september kl. 12. Stemmeseddel udsendes fra FAS (valgsekretariatet@dadl.dk).