Vejledning

Arbejdsgruppens formand

Udgivelse

Status

Diabetesvejledning

(Opdatering)

 

Jette Kolding

2019

Vejledningen har været i offentlig høring. 

Dyspepsivejledning

(Opdatering)

Dorte Jarbøl 

2019

Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen. Vejledningen drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

Hjemmefødsler 

(FAQta-ark)

Ole Olsen

2019

Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

PTSD

(FAQta-ark)

Lise Dyhr

2019

Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

UVI

(FAQta-ark)
Anne Holm 2019 Arbejdsgruppen er i gang med skriveprocessen.

Akuthåndbogen

(Opdatering)

Mogens Zarling    Arbejdsgruppe er i opstartsfasen.