DSAM Logo

Fire skarpe debattører fra Dansk Selskab for Almen Medicin på Folkemødet

På Folkemødet i juni 2023 deltager DSAM med fire skarpe debattører fra DSAM's bestyrelse. De er med i forskellige sundhedsfaglige debatter og giver almenmedicinsk input til de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. 

Bolette Friderichsen - 60,1 KB - 49,7 KB - 71,2 KB - 29,5 KB

   

Debat: Hvordan samarbejder sundhedsvæsenet bedst om de svageste patientgrupper?

Arrangør: Dansk Selskab for Almen Medicin
Hvor: Akademikernes telt, K8
Hvornår: Fredag, den 16. juni, kl. 13.30-14.15

De patientgrupper, som har det sværest, har brug for, at både praktiserende læge, kommune og hospital organiserer et godt samarbejde, så de kan få den bedst mulige behandling.

Derfor ønsker DSAM med udgangspunkt i patienter med KOL at rejse en debat om, hvordan sundhedsaktører bedst muligt organiserer sig i det nære sundhedsvæsen, så man får færre (gen)indlæggelser og bedst hjælper patienterne med deres udfordringer.

Hvordan kan vi bedst optimere samarbejde, behandling og opgavefordeling og få nye ideer til, hvordan vi skaber færre indlæggelser og bedre livskvalitet for patienter med KOL? Er der andre måder at gøre det på? Kan man i fællesskab udtænke nye strategier? Og hvordan kan der fra politisk hold støttes op om patienterne?

I debatten deltager
Bolette Friderichsen,speciallæge i almen medicin, formand for DSAM
Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavs kommune
Torben Mogensen, speciallæge i anæstesi & intensiv terapi, formand for Lungeforeningen
Martin Jakobsen, bestyrelsesmedlem, Danske Regioner og formand for den politiske arbejdsgruppe om mental sundhed.
 

Mangler du en sundhedsfaglig debattør?

Har du/I brug for en praktiserende læge til en sundhedsfaglig debat, så er du velkommen til at kontakte os. I delegationen fra DSAM deltager:

Bolette Friderichsen, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Hobro, formand for DSAM
Søren Due Andersen, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Store Heddinge, bestyrelsesmedlem og ordfører for ulighed i sundhed
Merete Hansen, speciallæge i almen medicin, praktiserende læge i Thy, bestyrelsesmedlem og ordfører for it og data
Thomas Benfeldt Purup, uddannelseslæge i fase 2, formand for FYAM (Forum for Yngre Almenmedicinere)

Kontakt sekretariatschef Louise Hørslev for yderligere information på lh@dsam.dk eller 5154 1353.