DSAM Logo

Lægefaglig konsulent til Dansk Selskab for Almen Medicin

DSAM søger en praktiserende læge i ca. 7 timer om ugen, som dels skal have ansvaret for koordinering og udarbejdelse af selskabets høringssvar og dels være med til at udpege og holde kontakten til kollegaer, der repræsenterer DSAM i forskellige arbejdsgrupper, primært i Sundhedsstyrelsen.

Vores nuværende medarbejder ønsker at stoppe til oktober. Det betyder, at der bliver god mulighed for oplæring og overlevering, da vi ønsker at ansætte vores nye kollega pr. 1. maj 2021 (eller efter aftale).

Om os
DSAM er en politisk organisation med formandskab, bestyrelse og repræsentantskab. Vi har et velfungerende sekretariat med syv ansatte, der servicerer bestyrelse, repræsentantskab, udvalg, arbejdsgrupper, interessegrupper og vores ca. 5.000 medlemmer. Der er udover den aktuelle stilling yderligere en lægekonsulent ansat.
DSAM har udover medlemskontakten en bred kontaktflade til sundhedsmyndigheder, Praktiserende Lægers Organisation, pressen og andre interessenter.

Om stillingen
Du vil i stillingen få ansvar for hørings- og udpegningsområdet. DSAM inviteres hvert år til at afgive høringssvar på knap 100 høringer. Langt de fleste høringer er fra Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, regioner og andre specialeselskaber. En væsentlig del af arbejdet består i, at du i samarbejde med formandskabet og evt. andre bestyrelsesmedlemmer skal vurdere, hvad der skal lægges vægt på i høringssvaret, og herunder om problemstillingen er relevant for fagets udøvelse og for almen praksis som helhed (læger, personale og patienter).

Ligeledes bliver du ansvarlig for selskabets udpegninger og skal være bindeled mellem DSAM’s udpegede og formandskab og sekretariat. Her er der løbende behov for en forventningsafstemning, da de mange udpegede repræsentanter på den ene side skal fornemme at være en del af DSAM, med mulighed for opbakning og afklaring fra sekretariat og bestyrelse, og på den anden side være opmærksom på, at man taler på vegne af DSAM og i sidste ende repræsenterer hele almen praksis.

Du arbejder tæt sammen med såvel formandskab som med DSAM’s sekretariat. Sekretariatet står for en række af de administrative processer på området. Med andre ord får du god hjælp og støtte, så du primært skal koncentrere dig om koordinering med kolleger i almen praksis og formandskab.

Om dig
Først og fremmest skal du kunne se dig selv i ovenstående og være indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation. Det er en selvfølge, at du har let ved at formulere dig såvel skriftligt som mundtligt. Dernæst er det en selvfølge, at du er speciallæge i almen medicin og har hovedbeskæftigelse i almen praksis, da det er en forudsætning for at kunne vurdere og tage stilling til indholdet i udpegningerne og høringerne. Stillingen er i udgangspunktet på 7 timer om ugen, men der vil være mulighed for at drøfte og evaluere timetallet løbende. Da der ofte er korte deadlines, og da stillingen kræver tæt koordinering med sekretariatet, der primært arbejder i dagtid, og formandskabet, der typisk arbejder på skæve tidspunkter, søger vi en konsulent, som er meget fleksibel og med et stort blik for, hvad der skal løses og afklares både på den korte og lange bane. Det vil absolut være en fordel, hvis du har kendskab til det brede almenmedicinske miljø.

Hvis du vil have et indblik i, hvad der er sket i selskabet det seneste år, kan du fx læse formandsberetningen 2019/20

Her kan du se DSAM's bestyrelse og formandskab, og her kan du se de ansatte i sekretariatet.

Det praktiske
Du ansættes i henhold til PLO’s Bruttoløn for bedriftslæger, trin 10, hvilket pr. 1. oktober 2020 for 7 timer om ugen svarer til 230.547 kr. om året. Der ydes ikke pension eller feriepenge. Du vil have primært ansættelsessted på sekretariatets adresse på Stockholmsgade 55, 2100 København, og der vil blive udbetalt kørepenge for møder ud af huset. Vi forventer, at du kan være til stede på dit kontor i sekretariatet minimum hver 14. dag for at sikre koordinering med den øvrige organisation.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2021 kl. 12:00, og ansættelsessamtaler afholdes den 13. og 20. april 2021.
Ansøgningen vedlagt CV sender du til DSAM på mail til dsam@dsam.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos lægefaglig konsulent Lotte Hvas, mail lohv@dsam.dk (som aktuelt varetager jobbet), næstformand Bolette Friderichsen, mail bolette.f@gmail.com, mobil 5099 1946 eller sekretariatschef Louise Hørslev, mail lh@dsam.dk (ferie uge 7), mobil 5154 1353. Vi glæder os til at høre fra dig.