Akademisk konsulent til Dansk Selskab for Almen Medicin

Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, er de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab. Vi søger en akademisk konsulent, der særligt skal tage sig af kvalitets- og vejledningsområdet, som er kerneområder i selskabet.

Om os
I sekretariatet er vi en sekretariatschef, tre sekretærer, en bogholder, en journalist, en studentermedhjælp og to lægefaglige konsulenter. Sekretariatet servicerer bestyrelse, repræsentantskab, udvalg, arbejdsgrupper, interessegrupper og vores ca. 5.000 medlemmer. Derudover har sekretariatet en bred kontaktflade til sundhedsmyndigheder, Praktiserende Lægers Organisation, pressen og andre interessenter. 

Vi bor i gode rammer tæt på Østerport Station og deler faciliteter med to andre lægeorganisationer, hvilket vi har stor glæde af både socialt og fagligt. Der er en god stemning og dynamik i sekretariatet, som du skal være med til at føre videre. Det indebærer bl.a. en villighed til altid at hjælpe hinanden, hvor man kan.

Da vi er en mindre organisation, får man hurtigt et stort ansvar og kommer til at løse opgaver på både helikopterplan og helt nede i penalhuset. Det giver samtidig god mulighed for indflydelse på egne opgaver, ligesom man hurtigt kommer tæt på formandskabet og relevante bestyrelsesmedlemmer.

Om stillingen
Du vil få ansvar for kvalitetsområdet, hvor vi bl.a. er ved at lancere en vidensbank over kvalitetsprojekter og et inspirationskatalog til brug for klyngekoordinatorer. Du vil samtidig i samarbejde med kolleger i sekretariatet få ansvaret for vejledningsområdet, hvor vi netop har vedtaget et politikpapir, der sætter rammen for de vejledninger, der er i gang og dem som skal sættes i søen. Til begge områder er knyttet udvalgs- og koordinationsgrupper, som du servicerer med mødeoplæg, indkaldelser, referater, opdatering af hjemmeside, koordinering med udvalgsformand og alt det, der sker mellem møderne. Det betyder i praksis, at du skal kunne stå i spidsen for et fagligt område, agere mødeleder og -sekretær, være selvstændig, selvkørende, levere rettidigt og i god kvalitet. Og ikke mindst skal du have flair for, hvad der skal løses på den korte og den lange bane. Det vil derfor være en fordel, hvis du f.eks. har arbejdet som special-/chefkonsulent, projektleder eller på anden vis selvstændigt har stået for drift, udvikling og servicering af større fagområder.

Du får et tæt samarbejde med det øvrige sekretariat samt formandskab og bestyrelse, og det vil også på sigt kunne blive relevant at skulle repræsentere DSAM ”ud af huset” – både på egen hånd og i samarbejde med ledelse og bestyrelsesmedlemmer.

Om dig
Først og fremmest skal du kunne se dig selv i ovenstående. Og så er det en betingelse, at du er hjemmevant i sundhedsområdet – gerne almen praksis - og har erfaring fx fra ministerier, styrelser eller andre organisationer inden for sundhedsvæsenet. Vi forventer, at du har en relevant uddannelse på kandidatniveau og er fortrolig med arbejdet i en politisk ledet organisation. Det er en selvfølge, at du har let ved at formulere dig skriftligt som mundtligt. Da mange af møderne afholdes uden for almindelig arbejdstid, må du forvente aftenmøder et par gange om måneden.

Hvis du vil have et indblik i, hvad der er sket i selskabet det seneste år, kan du fx læse formandsberetningen 2018/19 via dette link.

Og via dette link kan du se dine kommende kolleger.

Det praktiske
Der er mulighed for fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde samt løbende relevant efteruddannelse. Som ansat nyder du godt af ekstra ferie-fridage og 20 pct. arbejdsgiverbetalt pension. Som udgangspunkt søger vi en medarbejder på fuld tid, men for den rigtige kandidat kan timetal være til forhandling, hvis der er ønske om en stilling på lidt færre timer.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2020 og 1. samtale holdes den 12. marts 2020. Der indgår case i 1. samtale, som man får tilsendt på forhånd, og 2. samtale holdes den 16. marts.

Motiveret ansøgning vedlagt CV sender du til DSAM på mail til dsam@dsam.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos sekretariatschef Louise Hørslev, mobil 5154 1353. Vi glæder os til at høre fra dig.