DSAM Logo

Udsendt den 12. maj kl. 08.00, modificeret samme dag kl. 22.00 

DSAM fraråder borgerne at lade sig vaccinere med vacciner uden for programmet

Folketinget har for nylig vedtaget en tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19 med vacciner, som er godkendt af Europa-Kommissionen, men som ikke anbefales af Sundhedsstyrelsen, og ikke anvendes i det generelle offentlige vaccinationsprogram. DSAM fraråder tilvalgsordningen, og årsagerne hertil beskrives herunder.

Især de 25 til 39-årige vil kunne afkorte deres ventetid på vaccination et par måneder og kan derfor være fristet af tilvalgsordningen. I denne gruppe (ca. 1 million mennesker) vil sundhedsgevinsten ved vaccination nærmest være ikke-eksisterende i forhold til forebyggelse af alvorlig COVID-19.

Negative konsekvenser ved vaccination

Vi ved, at 1/40.000, der modtager Vaxzevria-vaccinen fra AstraZeneca, får alvorlig, potentielt dødelig sygdom i form af blodprop i hjernen og blødninger i vitale organer. Vi ved, at Janssen-vaccinen fra Johnson & Johnson (samme teknologi) kan skabe præcis samme sygdom. Vi kan ikke forudsige, hvem der er i højere eller lavere risiko for at blive ramt.

Samtidig er der fra danske studier, som pågår lige nu, fremlagt foreløbige data, som peger i retning af, at dem, der får Vaxzevria-vaccinen, ganske utilsigtet ser ud til at få aktiveret deres blodplader som følge af vaccinationen. Dette sker ikke i samme grad hos modtagerne af vaccinerne fra Moderna og Pfizer. Vi ved endnu ikke, hvad dette betyder for modtagernes helbredstilstand. I bedste fald er det en utilsigtet biologisk virkning, som ikke betyder noget.

Vi ved også, at de tidlige symptomer på alvorlig sygdom, som kan være en følge af vaccinen, er vanskelige at adskille fra helt banale og forventelige reaktioner (hovedpine, muskelsmerter, mavesmerter). Mange tusinde borgere må forventes at skulle undersøges på hospital for at finde de få uheldige med alvorlige bivirkninger, som vi ved vil forekomme. Det kan påvirke sundhedsvæsenets øvrige funktioner negativt og bliver dyrt.

Fraråder vaccination i tilvalgsordning

På baggrund af den nuværende viden samt det faktum, at der stadig pågår undersøgelser af, hvad der fremkalder alvorlige blodpropper hos nogle, mener DSAM, at man skal fraråde borgerne at deltage i tilvalgsordningen. Viden om de alvorlige blodpropper og det faktum, at vi er ved at undersøge mekanismerne bag, bør komme ungdommens sundhed til gode, fordi det er muligt under den aktuelle epidemistatus med god kontrol, og fordi de faktisk kan blive vaccineret i det anbefalede program indenfor 2-3 måneder.


Kontakt DSAM’s formand:

Anders Beich, 41 35 67 48
eller skriv en mail til anders@beich.dk