Projektvurderinger 2016
Der blev i løbet af 2016 indsendt i alt 30 anmeldelser til Multipraksisundersøgelsesudvalget. Dette var 10 mere end i 2015.

Størstedelen – i alt 20 stk. – kom fra de almenmedicinske forskningsafdelinger. 7 projekter kom fra hospitalsafdelinger og forskningsinstitutioner med andre specialer. 3 projekter kom fra medicinalfirmaer.

22 projekter blev vurderet til at være relevante for almen praksis, og praktiserende læger blev anbefalet at deltage, mens 7 projekter blev vurderet som værende mindre relevante for almen praksis, hvorfor udvalget lod den enkelte praktiserende læge selv vurdere, om projektet havde interesse. Et enkelt projekt blev ikke vurderet pga. manglende oplysninger.

Behandlingstiden m.m.
Behandlingstiden var gennemsnitlig 14 dage, heri er indregnet ferietid, og sagsbehandlingstiden svingede fra kun et par dage op til en måneds tid.

Honorar for dataindsamling
Udvalget vurderede ansøgninger om honorering af lægers merarbejde med dataindsamling og indstillede projekter i en prioriteret rækkefølge til bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis i to omgange: efter ansøgningsfristen i maj og efter ansøgningsfristen i oktober.

Der blev i alt behandlet 13 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 1.124.138 kr.

Alle 13 ansøgere fik bevilget tilskud, hvoraf 11 modtog det fulde ansøgte beløb, mens 2 ansøgere modtog en del af det ansøgte beløb.

Det årlige puljebeløb var som vanligt på 600.000 kr., og 600.247 kr. blev uddelt i 2016.

Praktiske oplysninger
Udvalgets vedtægter, indsendelsesprocedure, skema til anmeldelse samt skema til ansøgning om honorar til praktiserende lægers dataindsamling kan ses her.

Udvalget sammensætning
Udvalget har hele året bestået af Thomas Birk Kristiansen (udpeget af PLO). Jakob Dahl (udpeget af PLO), Lise Dyhr (udpeget af DSAM) og Hans Christian Kjeldsen - formand (udpeget af DSAM).

Hans Christian Kjeldsen, formand for udvalget
7. september 2017