DSAM Logo

Hvilke projekter bør indsendes til vurdering?

Alle videnskabelige projekter, hvor mindst seks praktiserende læger inddrages f.eks. som dataindsamlere, ved besvarelse af spørgeskemaer eller til rekruttering af patienter.

Hvilket materiale skal indsendes?

  • Skema til brug af bedømmelse i Multipraksisudvalget - se skema her
  • Dansk- eller engelsksproget protokol
  • Kort lægmandsrapport (maks. 1 A4 side)
  • Andre relevante bilag

Hvis projektet udgår fra en af de almenmedicinske afdelinger eller almenmedicinske forskningsenheder på universiteterne, skal skema til bedømmelse i Multipraksisudvalget underskrives af forskningsleder/institutleder. Dette kan sikre en hurtigere sagsbehandling, da MPU's formand kan godkende projektet direkte.

Materialet sendes elektronisk til

  • Sekretær for MPU-udvalget Dorthe Pedersen, DSAM - mpu@dsam.dk


Hvad sker der herefter?
Ekspeditionstiden er ca. tre uger.
Vurderingen fra MPU-udvalget er vejledende for de praktiserende læger, der overvejer at deltage i projektet.
MPU-udvalget kan vælge at:

  • Anbefale praktiserende læger at deltage
  • Hverken anbefale eller fraråde praktiserende læger at deltage
  • Fraråde praktiserende læger at deltage.


Offentliggørelse på DSAM’s hjemmeside
Lægmandsrapport samt MPU-udvalgets vurdering af projektet offentliggøres her på siden (se MPU-projekter), men udvalget ser gerne, at projektrapporten og vurderingen forelægges de deltagende læger i sin fulde ordlyd.
Hvis projektet anbefales vil det blive offentliggjort umiddelbart efter, svaret er modtaget.

Indsigelse
Hvis MPU-udvalget fraråder eller hverken anbefaler eller fraråder praktiserende læger at deltage, offentliggøres projektet efter 14 dage. I denne periode er der mulighed for at gøre indsigelse.
Ved indsigelse offentliggøres kun MPU-nummer og oplysning om, at der er indsigelse mod offentliggørelse.