DSAM Logo

Legatet uddeles i en eller flere portioner til fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf. Se denne paragraf her.

Ansøgningens formål
Det skal understreges, at formålet med ansøgningen skal have relevans for almen praksis for at komme i betragtning.
Ansøgninger uden relevans for almen praksis vil blive afvist.
Med relevans for almen praksis forstås, at projektet omhandler udredning/behandling/diagnosticering i almen praksis eller på anden måde inkluderer patienter fra almen praksis. 

Rammebeløb 2021
50.000 kr. til fordeling mellem ansøgere.

Ansøgningsfrist og kontakt
Ansøgningsfrist: 1. november 2021

Kort motiveret ansøgning vedlagt relevante bilag sendes elektronisk til dsam@dsam.dk, som ved spørgsmål også kan kontaktes telefonisk på telefon 70 70 74 31.