DSAM Logo

Legatet uddeles i en eller flere portioner til fremme af almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf

Det skal understreges, at formålet med ansøgningen skal have relevans for almen praksis for at komme i betragtning.
Ansøgninger uden relevans for almen praksis vil blive afvist. 
Med relevans for almen praksis forstås, at projektet omhandler udredning/behandling/diagnosticering i almen praksis eller på anden måde inkluderer patienter fra almen praksis. 

Ansøgningsfrist og kontakt
Ansøgningsfrist: Endnu ikke fastlagt for 2021 - men send gerne ansøgning.

Motiveret ansøgning vedlagt relevante bilag sendes elektronisk til dsam@dsam.dk, som ved spørgsmål også kan kontaktes telefonisk på telefon 70 70 74 31.