DSAM Logo

Konference: "Realistic Medicine" - hvad kan vi lære i Danmark?
Start: tirsdag 28. januar 2020 kl. 09:30
Slut: tirsdag 28. januar 2020 kl. 15:45
Sted: Regionernes Hus, København Ø

Skotland har de seneste år i et samlet program arbejdet med Realistic Medicine og har konkrete erfaringer hermed i relation til kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed.

På konferencen fortæller Deputy Chief Medical Officer for Scotland, Gregor Smith, og Associate Medical Director, Quality Management, NHS Tayside, Shabhon Thakore, om deres arbejde med Realistic Medicine og hvilke resultater, de har opnået. I løbet af konferencen leder dette over i en drøftelse af potentialet for Realistic Medicine i Danmark. 

På konferencen præsenteres konkrete danske eksempler på arbejde med temaerne for Realistic Medicine: Fælles beslutningstagning, mellem sundhedsprofessionelle og patienter med udgangspunkt i patientens individuelle behov og ønsker. Forskelle i behandlingspraksis/-effekt og overbehandling/utilstrækkelig behandling. Håndtering af risici. Innovation og kvalitetsforbedringer. Herunder præsenteres det danske 'Vælg klogt'-projekt, og direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, vil kommentere på Realistic Medicine i en dansk kontekst.

Konferencen er målrettet kommunale, regionale og statslige embedsfolk og ledere, interesseorganisationer, sundhedsfaglige og andre med interesse i et udviklende og lærende sundhedsvæsen. Nærmere program annonceres senere. Tilmelding efter først til mølle-princippet.

Tilmelding på Danske Regioners hjemmeside via dette link - https://www.conferencemanager.dk/realisticmedicine