DSAM Logo

PLO's Repræsentantskabsmøde
Start: torsdag 28. maj 2020
Slut: torsdag 28. maj 2020
Sted: Endnu ikke fastlagt

Udskudt til denne dato pga. corona og afvikles som dagsmøde.