PKO er et netværk af praktiserende læger, som skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem hospitalernes afdelinger, deres læger, andre ansatte, de praktiserende læger, kommunerne og den kommunale hjemmepleje til gavn for den enkelte patient. I sin funktion skal PKO medvirke til at sikre helheden og kvaliteten i patientforløbet, et patientforløb, som involverer både primær- og sekundærsektoren og kommunerne.
 

Yderligere oplysninger:

På hjemmesiden for de 5 regioner findes Praksisinformation, som indeholder informationer om den regionale Praksiskonsulentordning m.m.

Link til Praksisinformation Dybere links  
Region Hovedstaden KAP-H (konsulenterne) Den kommunale praksiskonsulentordning
Region Midtjylland Praksiskonsulentordning  
Region Nordjylland Praksiskonsulentordningen  
Region Sjælland Praksiskonsulenter (PKO) Kommunale konsulenter
Region Syddanmark Praksiskonsulentordnignen