DSAM Logo

Praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter er praktiserende læger, som medvirker til at styrke samarbejdet om patientforløb på tværs af sektorer. Der er praksiskonsulenter tilknyttet hospitaler, kommuner og/eller regionale kvalitetsenheder. Om end de er forskelligt organiseret, modtager de landet over henvendelser fra kolleger og kan hjælpe med at vise vej, når det gælder tværsektorielle spørgsmål og problemstillinger. Praksiskonsulenterne er centrale for samarbejdet over sektorgrænser og bidrager til at væsentlig information formidles til praksis såvel som til samarbejdspartnere. Kontaktinformationerne findes på sundhed.dk og i nedenstående links.

Praksisinformation på sundhed.dk er opdelt regionsvis, og en national praksisinformationsgruppe sørger for at overskrifterne er nogenlunde de samme uanset region. Overskrifterne udgør som oftest disse: Patientforløb, Lægemidler, Konsulenthjælp, Nyheder, Aktivitetskalender, Administration, Uddannelse og Indsatsområder.

Yderligere oplysninger

Se nedenstående links for yderligere information:

Link til Praksisinformation Dybere links  
Region Hovedstaden Praksiskoordinatorer og -konsulenter - KAP-H Den kommunale praksiskonsulentordning
Region Midtjylland Praksiskonsulentordning - Midtkraft  Kommunepraksiskonsulenter 
Region Nordjylland Praksiskonsulentordningen - Nord-KAP Kommunale praksiskonsulenter
Region Sjælland Praksiskonsulenter (PKO) Kommunale konsulenter
Region Syddanmark Praksiskonsulentordnignen (PKO) - SydKIP  Kommunale praksiskonsulenter