Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

DSAM´s årsmøde 2023

Diversiteten og kontinuiteten i almen praksis udgør patienternes sikkerhedsnet. Hvordan sikrer vi, at der ikke går hul?

DSAM holder årsmøde på Comwell Kolding fredag den 6. oktober 2023. 

Med små klinikker tæt på borgerne sikrer vi nem tilgængelighed, kontinuitet og fortrolighed. Kontinuitet er blevet påvist at være en kvalitetsfaktor, der giver færre indlæggelser og lavere dødelighed.

Udover at kende vores patienter over tid befinder vi os i patientens nærmiljø, og vi følger patienten igennem hospitalsforløb og kroniske lidelser. Vi tilpasser os vores patientpopulation og rummer diversiteten i vores område.

Vi er billige, effektive og omstillingsparate for sundhedsvæsenet med vores gatekeeperrolle og ejerskab over egne klinikker, som vi selv tager ansvar for. Det sikrer et entydigt og engageret ansvar. Men vi mangler læger, for at hele landet er dækket af vores tilbud.

Stråmandsklinikkerne, der øges i antal pga. lægemanglen og økonomiske muskler, drives med knivskarpt økonomisk incitament. Dette kan tilsidesætte kontinuitet og patientsikkerhed, og de sårbare, komplekse patienter risikerer at blive tabt, da de tidsmæssigt ikke er en overskudsforretning.

Kom og diskuter, hvordan vi sikrer vores sikkerhedsnet til landets patienter i primærsektoren.