Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Parallelle sessioner

DSAM's årsmøde 2023

Formiddag

1. Opfølgning på åbningssessionen

Oplægsholdere: Christina Svanholm, Leif Vestergaard og Mogens Vestergaard. Moderatorer: Jon Eik Zwisler og Christina Kjerulff. 

Diversiteten og kontinuiteten i almen praksis udgør patienternes sikkerhedsnet. Hvordan sikrer vi, at der ikke går hul? Hvordan passer vi fortsat godt på patienterne, vores klinikker, os selv og vores fags fremtid? På denne session følger vi op på debatten med mulighed for at uddybe synspunkter og spørgsmål.

2. Ledelse mellem uddannelseslæge og tutorlæge + selvledelse

Oplægsholdere: Nynne Lykke Christensen og Christian Vøhtz. Moderator: Thomas Purup. 

Hvordan klæder du din uddannelseslæge på til ledelse? Og hvad skal der til for, at du som uddannelseslæge tager initiativer i forhold til ledelsesrollen? Det er vigtigt, at vi får det til at fungere som et team. Med udgangspunkt i FYAM's kampagne om ledelse skal vi tale om, hvordan man på en god måde får inddraget alle parter. Vi vil desuden udforske uddannelseslægens personlige ledelsesrum.

3. Sikkerhed for din klinik/virksomhed

Oplægsholdere: Rune Ahrensberg og Thomas Nielsen. 

Hvordan sikrer man bedst patienternes og egne data? Praktiserende læger er mål for forsøg på phishing, og en travl hverdag kan gøre datasikkerhed til en uoverskuelig jungle. I denne session indfører vi begreberne informationshygiejne og digital rygrad – redskaber, der har til hensigt nemt at højne sikkerheden i dagligdagen. Du får viden om hyppige faldgruber og tvivlsspørgsmål.

4. Ultralyd: POCUS i praksis – evidensbaseret medicin eller bare en smart gadget?

Oplægsholdere: Camilla Aakjær og Michael Søderlund. Moderator: Troels Mengel-Jørgensen.

Hvordan uddannes man til at bruge ultralydsskanning i almen praksis? Hvordan integreres ultralydsskanning i det almenmedicinske arbejde? Hvad skanner praktiserende læger? Er der noget, man skal passe på, når man bruger ultralyd i almen praksis? Og hvordan er kvaliteten af de skanninger, som udføres i almen praksis? På denne session vil en forsker fortælle mere om vidensgrundlaget for brugen af ultralyd i dansk almen praksis, mens en praktiserende læge, som for nyligt er begyndt at bruge ultralyd i sit daglige arbejde, vil perspektivere til dagligdagen i almen praksis.  

5. DSAM's nye vejledninger - 5 skarpe "take home messages"

Oplægsholdere: Anna Weibull og Malene Plejdrup Hansen. Moderator: Anne Holm. 

På denne session vil Anna Weibull præsentere den nye udgave af palliationsvejledningen, og Malene Plejdrup præsenterer den nye udgave af vejledningen om luftvejsinfektioner.

  • Hvad er nyt siden sidst?

  • Hvad skal vi have ekstra fokus på?

  • 5 skarpe "take home messages."

6. We go why? We go where?

Oplægsholdere: Rasmus Køster-Rasmussen, praktiserende læge og forsker i vægt på Københavns Universitet, og Lene Bull Christiansen, lektor på Institut for Kommunikation og Humaistisk Videnskab, Roskilde Universitet. 

Medicinske og kulturelle perspektiver på behandling med Wegovy. Bliv rustet til den gode perspektiverende samtale med patienten, der ønsker behandling med vægttabsmedicin. Hvorfor ønsker netop denne patient vægttabsmedicin? Stigmatiserer patienten sig selv? I henhold til indikationen kan vi sætte en fjerdedel af befolkningen i behandling med den nye medicin – hvis de havde råd. En massemedikalisering af raske mennesker står for døren.

I sessionen kommer vi omkring DSAM's vejledning om principper for anvendelse af semaglutid og får en kultur- og samfundsforskers bud på, hvad der driver efterspørgslen, og hvor den aktuelle udvikling mon fører os hen. Kom og bliv inspireret, og deltag i debatten.

7. Socialt udsatte patienters møde med sundhedssystemet

Oplægsholdere: Mathilde Badse, speciallæge i samfundsmedicin med et sociallægeligt fokus, og Henrik Thiesen, speciallæge i almen medicin og overlæge med gaden som kontor. Moderator: Freja Kruse. 

Social ulighed er et stigende problem i vores sundhedsvæsen og praktiserende læger har en nøglerolle i at bekæmpe uligheden og være tovholder for de mest sårbare patienter. Emnet er stort, men med denne session vil vi give værktøjer til at imødekomme særlige behov hos nogle af de mest udsatte patienter i sundhedsvæsenet. Her er særligt fokus på hjemløse, stofbrugere, psykisk sårbare patienter, og patienter med etnisk minoritetsbaggrund.  

Eftermiddag

8. Personaleledelse og konflikthåndtering

Oplægsholdere: Mads Crandal. Moderator: Christian Vøhtz. 

Hvordan kan vi fremme trivsel og bevare arbejdsglæde i vores praksis og samtidig øge produktiviteten i en travl hverdag? I denne session har vi fokus på strukturerede ledelsesværktøjer til forebyggelse og håndtering af personalekonflikter og hverdagens udfordringer.

10. Bæredygtig klinik – ryd op i almen praksis

Oplægsholdere: John Brodersen, Bolette Friderichsen og Ásthildur Árnadóttir. Moderator: Anne Møller.

Hvad kan vi gøre mindre af i almen praksis? Hvornår kan vi vælge klogt, så vi reducerer spild og skade i sundhedsvæsenet? Hvordan kan vi begrænse miljøbelastningen, uden at det går ud over kvaliteten af tilbuddet? Hvordan kan vi bruge tiden mellem konsultationerne? Kan patienten bidrage, kan vi prioritere indsatsen sammen?

11. Adipositas hos børn og unge – kommunikation, forebyggelse og behandling

Oplægsholder: Cilius Esmann Fonvig, børnelæge, ph.d. og klinisk lektor i pædiatri. Moderator: Christina Kjerulff.

Cilius har arbejdet med og forsket i adipositas hos børn og unge i 15 år, og han har udviklet digitale systemer, der faciliterer en lettere og mere tilgængelig håndtering af adipositas og relaterede komplikationer. Cilius er formand for Danske Børnelægers adipositasudvalg og styregruppemedlem i The HOLBÆK Study (tidligere Den Danske Biobank for Børn og Unge med Overvægt).

Denne session giver indblik i forståelsen af adipositas, og hvordan kroppen aktivt søger at forsvare og bevare fedtmassen. Sessionen giver en indsigt i de implikationer, adipositas har på vores daglige kliniske virke, både hvad angår kommunikation, forebyggelse og behandling.

Vi kommer bag om biologien i overvægt og perspektiverer over håndteringen af adipositas og de mere end 200 relaterede komplikationer. Du får indsigter, der kan styrke kommunikation, forebyggelse og behandling samt optimere det fysiske, mentale og sociale helbred hos børn, unge og unge voksne der lever med adipositas.

12. Afmedicinering: Skal vi skrive mindre medicin ud?

Oplægsholdere: Anton Pottegaard, professor på Syddansk Universitet, og Bo Gerdes, praktiserende læge i Hedehusene, Hovedstaden. Moderator: Jon Eik Zwisler.

Opstart af ny behandling er noget, vi gør hele tiden – støttet af guidelines såvel som erfaring. At stoppe behandling føles knap så naturligt. I denne session stiller vi skarpt på de barrierer, der er for at revurdere og stoppe behandling i en travl klinisk hverdag, og hvilke gevinster der kan være at hente. Vi tager udgangspunkt i konkrete cases fra den kliniske dagligdag og giver deltagerne værktøjer til at give sig i kast med afmedicinering.

13. Præsentation af praksisnære forskningstræningsprojekter

Oplægsholdere: Nynne Skjelmose, Øst, Christian Quaade Michelsen, Syd, Sai Olivia Dumas-Johansen, Anne Gandrup Skougaard og Marie Holmgaard (Nord). Moderator: Troels Mengel-Jørgensen.

Har du tænkt over, hvordan man formulerer sit eget forskningsprojekt? Eller er du nysgerrig efter at vide, hvad uddannelseslægerne laver, når de er afsted til forskningstræning? Alle læger i hoveduddannelse til almen medicin gennemfører et kursus i forskningstræning. Her formulerer de et praksisrelevant forskningsspørgsmål, der efterfølgende undersøges videnskabeligt. I denne session præsenteres tre udvalgte forskningstræningsprojekter, der er gennemført i løbet af forskningstræningskurset:

  1. Støttende samtale ved mulig afbrydelse af svangerskab – den praktiserende læges rolle.

  2. Der er plads til forbedring af den palliative behandling af KOL-patienter i almen praksis.

  3. Hvordan opleves det at være patient i medicinsk behandling for overvægt i almen praksis – En 'mixed methods' spørgeskemaundersøgelse.