Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Program

Årsmøde 2023

Tema: Diversiteten og kontinuiteten i almen praksis udgør patienternes sikkerhedsnet. Hvordan sikrer vi, at der ikke går hul?

Kl. 08:30

Registrering, morgenbrød og kaffe 

Kl. 09:30

Plenumsession:

 

Velkomst ved konferencier Ellen Louise Kristensen og oplæg til temaet ved formand for DSAM, Bolette Friderichsen, og formand for FYAM-udvalget, Thomas Purup 

 

Tre indspark til temaet med hver sin vinkel:

Hvordan får vi kanaliseret økonomi ud til kommunerne til at hjælpe os med at varetage opgaver, som flyttes fra sekundær- til primærsektoren?ved Christina Svanholm, praktiserende læge, ildsjæl og drivkraften bag Praksisbussen

Hvilken rolle skal almen praksis spille i fremtidens sundhedsvæsen, og hvad kan vi lære af Deep End-organisationen?ved Mogens Vestergaard, praktiserende læge, seniorforsker og primus motor på Deep End-netværket i Danmark. 

Hvordan får vi tid til at passe vores patienter og opretholde den høje standard med kontinuitet og subspecialisering i vores lille patientgruppe?ved Leif Vestergaard, formand for Etisk Råd og formand for Honorarstrukturrådet 

Spørgsmål fra salen og debat

Kl. 11:00

Pause og posterwalk 

Kl. 11:45

Parallelle sessioner 1-7. Se mere her

Kl. 13:00

Frokost 

Kl. 14:00

Plenumsession: Ph.d. Cup 

Kl. 14:30

Kort pause 

Kl. 14:45

Parallelle sessioner 8-13. Se mere her

Kl. 16:00

Pause

Kl. 16.30

Afslutning i plenum

Kl. 17:00

For uddannelseslæger: FYAM-timenFor resten: Musik og (fælles-) sang med Musikmedicinsk Senfølgeklinik v. Anders Beich, Christian Vøhtz, Rasmus Køster Rasmussen og Mads Crandal.  

Kl. 18:00

Slut på det faglige program 

Kl. 19:00

Festmiddag og kaffe. Derefter spiller det energiske Århus-band Båndsalat op til dans.   

Kl. 02:00

Festen slutter

 Vi tager forbehold for ændringer.