Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Refusion fra Fonden for Almen Praksis

DSAM's årsmøde 2023

Årsmødet er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, og praktiserende læger samt uddannelseslæger i fase 2 og 3 kan søge om tilskud, efter kurset er afholdt.

Kurset har aktivitetsnummer: 2023-0908.

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar a 4000 kr., 1 dags kursusafgift op til 2800 kr. og transportudgifter op til 1500 kr. 

 Guide til ansøgning om refusion.

Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk.