Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Wildcards til SAMS-medlemmer

DSAM's årsmøde 2023

Det nationale årsmøde for DSAM (og FYAM) er en vigtig begivenhed, også for SAMS-medlemmer. Det er en oplagt mulighed for at netværke på tværs af foreningerne, hvilket i sidste ende har stor betydning for rekruttering og udbredelse af faget almen medicin blandt studerende landet over.

Ved at fastholde deltagelsen af SAMS-medlemmer på årsmødet, håber vi, at der skabes grobund for fremtidige netværk mellem alment praktiserende læger og medicinstuderende. Dette kan være med til at bibeholde en fortsat stigende interesse for specialet, hvilket på sigt forhåbentlig vil medføre flere ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne i almen medicin.

De fire SAMS-bestyrelser har derfor søgt PLU-fonden om midler til at tilbyde wildcards til årsmødet til et antal SAMS-medlemmer. Et wildcard giver mulighed for at deltage gratis i DSAM's årsmøde. 

Der er 28 wildcards, som udbydes med syv stk. til Aarhus, København, Odense og Aalborg. Efter en tid lægges evt. resterende i en samlet pulje. 

Wildcards er oprettet som en tilmeldingskategori ved den almindelige tilmelding til årsmødet. For at tilmelde sig på et wildcard er det et krav, at man er medlem af SAMS og deltager i både årsmøde og festmiddag.