Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Repræsentantskabsmøde 7. oktober 2023

Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde

Dato:

Lørdag den 7. oktober 2023

Tid:

Kl. 09.30 - 12.30 (afslutningstidspunktet er vejledende)

Sted:

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding - lokale B

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af fremmøde

 3. Formandens beretning

 4. Drøftelse af formandens beretning

 5. Beretninger fra udvalg under selskabet

 6. Drøftelse af disse beretninger

 7. Godkendelse af DSAM's regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM's love § 6 stk.1-11Repræsentantskabet skal vælge formand i ulige år.Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af regionsbestyrelserne i Sjælland, Syddanmark og Nordjylland skal udpeges eller vælges i ulige år. Desuden skal repræsentantskabet vælge en speciallæge i almen medicin og et medlem, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen. Alle repræsentantskabsmedlemmer kan stille op til suppleantposterne.

 9. Valg af revisorer, jf. DSAM's love § 8 Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen.De lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.

 10. Forslag fra medlemmer

 11. Eventuelt

Tilmelding til mødet

Mødet er åbent for alle, men der kræves tilmelding for deltagelse. Fristen for tilmelding er lørdag, den 7. oktober 2023 kl. 08.00. 

Tilmelding foregår med NemTilmeld.

Der er mødepligt for repræsentanter.

Sager til behandling

Fristen for indsendelse af forslag fra medlemmer (punkt 10) er 22. september 2023. Forslag skal sendes til formanden på dsam@dsam.dk