Regler for mødegodtgørelser

Hvis man ønsker, at DSAM skal dække udgifter i forbindelse med deltagelse i møder, rejser m.v., kræver det, at sekretariatet/bestyrelsen forud har godkendt dette. Du skal derfor sende en mail til sekretariatet, hvori du inden rejsen/mødet m.v. spørger, om DSAM vil dække udgiften. Hvis du ikke har fået denne godkendelse, kan du IKKE forvente, at DSAM dækker dine udgifter.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt DSAM kan dække udgifter/honorar for tabt arbejdsfortjeneste, er det altid en god idé at kontakte sekretariatet. Det gælder især, når der er tale om større udgifter. Deltagelse i større rejser og kongresser vil altid kræve en forhåndsgodkendelse.

Bestyrelsen har forhåndsgodkendt, at sekretariatet udbetaler mødegodtgørelser til medlemmer, som er udpeget af DSAM eller FYAM til bestyrelsen, regionsbestyrelser og udvalg i DSAM-regi. Andre arbejdsgrupper og udvalg samt interessegrupper og udlandsrejser er IKKE omfattet af denne forhåndsgodkendelse.

 • Mødegodtgørelsesbilag vedlagt bilag (regninger, billetter etc.) sendes eller mailes til DSAM efter hvert møde.
  Der kan ikke skrives flere møder på samme blanket.
    
 • Bilagene skal indsendes hurtigst muligt og senest ved efterfølgende måneds udgang.
  For møder i december dog senest ved månedens udgang.
  Som udgangspunkt vil for sent indkomne mødegodtgørelser ikke blive imødekommet.
    
 • Mødegodtgørelsesbilaget udfyldes med navn, adresse, fødselsdag, e-mail-adresse og bankoplysninger.
  Bankoplysninger oplyses kun ved 1. udbetaling og ved kontoskifte. Der kan ikke veksles mellem flere bankkonti fra gang til gang.
  Ved 1. udbetaling mailes de fire sidste cifre i CPR-nr. i separat mail til DSAM.
    

Takster for lønkompensation for fravær fra praksis for praktiserende læger (rejsetidspunkt anføres):

 • Afrejse inden kl. 11.00 honoreres for 1 dag (kr. 3.000,-)
 • Afrejse inden kl. 14.00 honoreres for ½ dag (kr. 1.500,-)
 • Afrejse mellem kl. 14.00 og 15.30 honoreres med 1/4 dag (kr. 750,-)

Takster for lønkompensation for FYAM-medlemmer (rejsetidspunkt anføres): 

 • Afrejse inden kl. 11.00 honoreres for 1 dag (FYAM-takst kr. 2.000,-)
 • Afrejse inden kl. 14.00 honoreres for ½ dag (FYAM-takst kr. 1.000,-)
 • Afrejse mellem kl. 14.00 og 15.30 honoreres med 1/4 dag (FYAM-takst kr. 500,-)

Ovennævnte lønkompensation gives til FYAM-medlemmer, dvs. de medlemmer der får modregnet deres fravær i lønnen ved ansættelse i praksis eller på sygehus.

Udbetaling:

 • Bilag indsendt før den 15. i måneden udbetales ultimo i samme måned.
 • Bilag indsendt efter den 15. i måneden udbetales ultimo efterfølgende måned.
 • Lønseddel/udbetalingsbilag sendes på e-mail.

Sendes til: 
 
DSAM, Stockholmsgade 55, st., 2100 København Ø
eller til dsam@dsam.dk

Fly- og togbilletter

Du bedes selv købe fly- og togbilletter, når du har fået godkendt en rejse. Billetten kan efterfølgende refunderes ved at indsende bilag sammen med mødegodtgørelse.

Kontaktperson i DSAM: 

Dorthe Pedersen, tlf. 7370 7628, e-mail dp@dsam.dk.

Tryg – Erhvervsrejseforsikring

Medlemmer, der rejser som repræsentant for DSAM i udlandet, er dækket af Tryg Erhvervsforsikring. Som udgangspunkt dækker erhvervsrejseforsikringen sygdom og hjemtransport.

Forsikringen dækker også på fri- og feriedage, der afholdes i forbindelse med rejseaktivitet for DSAM. Ledsagende ægtefælle/samlever og børn under 18 år er også dækket, også selvom de kun deltager på en del af rejsen.

Forsikringskort skal medbringes på rejsen og kan rekvireres hos Dorthe Pedersen i DSAM, tlf. 7370 7628 eller via e-mail dp@dsam.dk