DSAM Logo

Regler for mødegodtgørelser

Hvis man ønsker, at DSAM skal dække udgifter i forbindelse med deltagelse i møder, rejser m.v., kræver det, at sekretariatet/bestyrelsen forud har godkendt dette. Du skal derfor sende en mail til sekretariatet, hvori du inden rejsen/mødet m.v. spørger, om DSAM vil dække udgiften. Hvis du ikke har fået denne godkendelse, kan du ikke forvente, at DSAM dækker dine udgifter.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt DSAM kan dække udgifter/honorar for tabt arbejdsfortjeneste, er det altid en god idé at kontakte sekretariatet. Det gælder især, når der er tale om større udgifter. Deltagelse i større rejser og kongresser vil altid kræve en forhåndsgodkendelse.

Bestyrelsen har forhåndsgodkendt, at sekretariatet udbetaler mødegodtgørelser til medlemmer, som er udpeget af DSAM eller FYAM til bestyrelsen, regionsbestyrelser og udvalg i DSAM-regi. Andre arbejdsgrupper og udvalg samt interessegrupper og udlandsrejser er ikke omfattet af denne forhåndsgodkendelse.

 • Mødegodtgørelsesbilag vedlagt bilag (regninger, billetter etc.) sendes eller mailes til DSAM efter hvert møde.
  Der kan ikke skrives flere møder på samme blanket.
    
 • Bilagene skal indsendes hurtigst muligt og senest ved efterfølgende måneds udgang.
  For møder i december dog senest ved månedens udgang.
  Som udgangspunkt vil for sent indkomne mødegodtgørelser ikke blive imødekommet.
    
 • Mødegodtgørelsesbilaget udfyldes med navn, adresse, fødselsdag, e-mail-adresse og bankoplysninger.

  Ved 1. udbetaling mailes de fire sidste cifre i CPR-nr. i separat mail til DSAM.
    

Takster for lønkompensation for fravær fra praksis for praktiserende læger (rejsetidspunkt anføres) pr. 1. juni 2020:

 • Afrejse inden kl. 11.00 honoreres for 1 dag (kr. 4.000,-)
 • Afrejse inden kl. 14.00 honoreres for ½ dag (kr. 2.000,-)
 • Afrejse mellem kl. 14.00 og 15.30 honoreres med 1/4 dag (kr. 1.000,-)
 • Afholdelse af digitale møder ml. kl. 9.00 og 16.00 honoreres med kr. 575,- pr. mødetime (for møder af 1/2 times varighed og derover).

Takster for lønkompensation for FYAM-medlemmer (rejsetidspunkt anføres) pr. 1. juni 2020: 

 • Afrejse inden kl. 11.00 honoreres for 1 dag (FYAM-takst kr. 2.666,-)
 • Afrejse inden kl. 14.00 honoreres for ½ dag (FYAM-takst kr. 1.333,-)
 • Afrejse mellem kl. 14.00 og 15.30 honoreres med 1/4 dag (FYAM-takst kr. 667,-)
 • Afholdelse af digitale møder ml. kl. 9.00 og 16.00 honoreres med kr. 385,- pr. mødetime (for møder af 1/2 times varighed og derover).

Ovennævnte lønkompensation gives til FYAM-medlemmer, dvs. de medlemmer der får modregnet deres fravær i lønnen ved ansættelse i praksis eller på sygehus.

Udbetaling:

 • Bilag indsendt før den 15. i måneden udbetales ultimo i samme måned.
 • Bilag indsendt efter den 15. i måneden udbetales ultimo efterfølgende måned.
 • Lønseddel/udbetalingsbilag sendes på e-mail.

Sendes til: 
 
DSAM, Stockholmsgade 55, st., 2100 København Ø
eller til dsam@dsam.dk

Fly- og togbilletter

Du bedes selv købe fly- og togbilletter, når du har fået godkendt en rejse. Billetten kan efterfølgende refunderes ved at indsende bilag sammen med mødegodtgørelse.

Kontaktperson i DSAM: 

Dorthe Pedersen, tlf. 7370 7628, e-mail dp@dsam.dk.

Tryg – Erhvervsrejseforsikring

Medlemmer, der rejser som repræsentant for DSAM i udlandet, er dækket af Tryg Erhvervsforsikring. Som udgangspunkt dækker erhvervsrejseforsikringen sygdom og hjemtransport.

Forsikringen dækker også på fri- og feriedage, der afholdes i forbindelse med rejseaktivitet for DSAM. Ledsagende ægtefælle/samlever og børn under 18 år er også dækket, også selvom de kun deltager på en del af rejsen.

Forsikringskort skal medbringes på rejsen og kan rekvireres hos Dorthe Pedersen i DSAM, tlf. 7370 7628 eller via e-mail dp@dsam.dk