DSAM Logo

Hvem er vi? Og hvad er vores opgave?

Alle læger afgiver lægeløftet, og vores faglige selskab, DSAM, har udviklet pejlemærker for faget almen medicin. Men dette skrift har til formål at opridse en mere uddybende og præcis professionsetik for de særlige forhold, der vedrører praktiserende læger.

Formålet med en professionsetik er, at vi som praktiserende læger får en større faglig selvforståelse og et stærkere kollegialt-professionelt fællesskab. Målet er at finde ord for det, vi gør, så vi kan beskrive os selv over for os selv og den omverden. Vi skal være bevidste om grundlaget for vores beslutninger. Vi skal kunne argumentere for dem over for kolleger, så vi kan forklare andre og hinanden, hvorfor vi handler, som vi gør.

Professionsetikken er en værdifuld rygstøtte. Den er med til at definere rammen for vores virke. Den hjælper os med at navigere i dilemmaer, der giver os kvaler.

Sådan har vi grebet det an

Det er en professionsetik for den praktiserende læge, men alle kan læse med: kommende speciallæger i almen medicin, forskere, almenmedicinere i administrative funktioner, pensionerede læger – og selvfølgelig også dem, der ikke er læger, for det er dem, vi er læger for. Vi har gjort os nogle foreløbige tanker, og det er blevet til det dokument, som du finder her til højre og som blev sendt ud med Practicus 259 i marts 2022.

Dokumentet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i DSAM i november 2021, og det blev besluttet, at dokumentet kan ses som et baggrundsdokument for den videre drøftelse i selskabet. Alle har haft mulighed for at kommentere udkastet i marts og april 2022, og arbejdsgruppen kigger nu de indkomne forslag igennem og gennemskriver dokumentet igen.

Hvad sker der fremadrettet?

Vi præsenterer en ny udgave for bestyrelsen i september 2022. Inden udgangen af året forventer vi en endelig behandling af det i DSAM, således at det kan være et officielt dokument fra vores fagvidenskabelige selskab.

DSAM’s bestyrelse har besluttet, at professionsetik skal være et tema på DSAM’s årsmøde 2022, og det bliver ligeledes et tema på Lægedage 2022. Derudover håber vi, at vi kan få oprettet en klyngepakke med udgangspunkt i professionsetikken. Et dokument om vores faglige virke giver bedst mening, når det drøftes, diskuteres og debatteres.

Professionsetik ... hvad og hvorfor?

OBS! Høringsfristen er udløbet.