DSAM Logo

Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde

Dato:

Lørdag den 1. oktober 2022

Tid:

Kl. 09.30 - 12.30 (afslutningstidspunktet er vejledende)

Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af fremmøde
   
 3. Formandens beretning
   
 4. Drøftelse af formandens beretning
   
 5. Beretninger fra udvalg under selskabet
   
 6. Drøftelse af disse beretninger

 7. Godkendelse af DSAM's regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM's love § 6 stk.1-11

  Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af regionsbestyrelserne i Hovedstaden og Midtjylland skal vælges eller genudpeges i lige år.

  Desuden skal repræsentantskabet vælge speciallæge i almen medicin og et medlem, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen. Alle repræsentantskabsmedlemmer kan stille op til suppleantposterne.

 9. Valg af revisorer, jf. DSAM's love § 8 
  Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen.
  De lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.


 10. Forslag fra medlemmer
    
 11. Eventuelt

Sager til behandling

Fristen for indsendelse af forslag fra medlemmer (punkt 10) er 16. september 2022. Forslag skal sendes til formanden på dsam@dsam.dk

Mødet er åbent for alle, men der kræves tilmelding for deltagelse. Fristen for tilmelding er lørdag, den 1. oktober 2022 kl. 08.00. 

Tilmelding foregår med NemTilmeld.

Der er mødepligt for repræsentanter, som har modtaget en personlig invitation.