DSAM Logo

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde

Dato:

Lørdag den 2. oktober 2021

Tid:

Kl. 09.30 - 12.30 (afslutningstidspunktet er vejledende)

Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af fremmøde
   
 3. Formandens beretning
   
 4. Drøftelse af formandens beretning
   
 5. Beretninger fra udvalg under selskabet
   
 6. Drøftelse af disse beretninger

 7. Godkendelse af DSAM's regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

 8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer/suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM's love § 6 stk.1-11

  Formanden er på valg i ulige år, ligesom bestyrelsesmedlemmerne udpeget af regionsbestyrelserne i regionerne Nordjylland, Syddanmark og Sjælland skal vælges eller genudpeges regionalt i ulige år.

  Hvert år vælger repræsentantskabet en speciallæge i almen medicin og et medlem, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen.

  Alle repræsentantskabsmedlemmer kan stille op til suppleantposterne.

 9. Valg af revisorer, jf. DSAM's love § 7 
  Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen.
  De lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.


 10. Forslag fra medlemmer
    
 11. Eventuelt

Sager til behandling

Fristen for indsendelse af forslag fra medlemmer (punkt 10) er søndag, den 19. september 2021 kl. 12:00. Forslag skal sendes til DSAM's formand på dsam@dsam.dk.

Mødet er åbent for alle, men af hensyn til den nuværende coronasituation kræves tilmelding for deltagelse i mødet. Fristen for tilmelding er lørdag, den 2. oktober 2021 kl. 08.00. 

Tilmelding foregår med NemTilmeld.

Der er mødepligt for repræsentanter, som har modtaget en personlig invitation.

Pkt. 3. Formandens beretning

Formandens beretning 2020-2021 (kommer senere)

Pkt. 5. Årsberetninger

Årsberetninger fra DSAM's stående udvalg samt øvrige udvalg og interessegrupper kommer senere.

Stående udvalg:

 • Videreuddannelsesudvalget
 • FYAM-udvalget
 • Forskningsudvalget
 • Internationalt Udvalg
 • Kvalitetsudvalget

Øvrige udvalg og interessegrupper:

 • SAMS-udvalget
 • Multipraksisudvalget
 • Mest til dem med størst behov
 • Almenmedicinsk ph.d.-forum

Pkt. 7. Budget og regnskaber

Bilag lægges op i starten af september.

DSAM

Årsrapport 2020

Revisionsprotokollat 2020

Budgetforslag for 2022

Sara Krabbes Legat

Årsrapport 2020

Revisionsprotokollat 2020

Pkt. 8. Valg af formand

Pkt. 9. Valg af revisorer

Der foreslås genvalg af statsautoriseret revisor, RI Revision.

Pkt. 10. Forslag fra medlemmer

Eventuelle indkomne forslag vil blive offentliggjort efter fristens udløb.