Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde

Dato:

Lørdag den 3. oktober 2020

Tid:

Kl. 09.30 - 12.30 (afslutningstidspunktet er vejledende)

Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Konstatering af fremmøde
   
 3. Formandens beretning
   
 4. Drøftelse af formandens beretning
   
 5. Beretning fra udvalg under selskabet
   
 6. Drøftelse af disse beretninger

 7. Godkendelse af DSAM's regnskab, Sara Krabbes regnskab og budget samt fastsættelse af kontingenter for det følgende år

 8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer/suppleanter til bestyrelsen, jf. DSAM's love § 6 stk.1-11
  Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af region Hovedstaden og Midtjylland vælges eller genudpeges i lige år. 

  Hvert år vælger repræsentantskabet en speciallæge i almen medicin og et medlem, der er henført til FYAM, som suppleanter til bestyrelsen.


 9. Valg af revisorer, jf. DSAM's love § 7 
  Den statsautoriserede revisor vælges for et år ad gangen.
  De lægelige revisorer vælges i ulige år for to år ad gangen.


 10. Forslag fra medlemmer
    
 11. Eventuelt

Sager til behandling

Hvis du har en sag, der skal behandles af repræsentantskabet, skal du sende den til DSAM's formand på dsam@dsam.dk senest den 20. september 2020. 

Mødet er åbent for alle medlemmer. Der er mødepligt for repræsentanter. Tilmelding foregår via dette link.