DSAM Logo

Formål

 • At skabe et forum for netværksdannelse mellem ph.d.-studerende og andre forskere med interesse for forskning inden for almen medicin.
 • At skabe et forum for udveksling af forskningsfaglige ideer og erfaringer.
 • At fremme samarbejdet mellem yngre forskere i de almen medicinske forskningsmiljøer.

Organisation

 • Ph.d.-forum er en interessegruppe under DSAM.
 • Medlemmer rekrutteres blandt nuværende og kommende ph.d.-studerende samt andre forskere inden for almen medicin.
 • Medlemskab er kontingentfrit.
 • Hvert andet år vælges en formand samt tre næstformænd og suppleanter blandt medlemmerne, idet der tilstræbes at have en repræsentant fra hvert universitetsmiljø i formandsgruppen.

Arbejdsopgaver

 • Afholdelse af mindst ét årligt (internat-) møde for Ph.d.-forums medlemmer. På mødet gøres status, vedtages nye arbejdsopgaver og nedsættes arbejdsgrupper.
 • Fremme forskningsfaglig idé-, metode- og erfaringsudveksling mellem yngre forskere inden for almen medicin.
 • Forbedring af løn og ansættelsesvilkår for forummets medlemmer.
 • Formanden er ansvarlig for afrapportering til blandt andet DSAM samt planlægning af Ph.d.-forums møder.

Yderligere information

For yderligere information kontakt venligst:

Pernille Hølmkjær

Ph.d.-stipendiat

Læge

 

Københavns Universitet

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Afdelingen for Almen Medicin

1353 København K

Bygning 24, opg. Q Lokale 24.1.42

DIR 51 92 73 05

pernille.hoelmkjaer@sund.ku.dk