DSAM Logo

Beretning Ph.d.-forum 2017

Ph.d.-forum er sammenslutningen af forskere inden for almen praksis, der endnu ikke har opnået en ph.d.-grad. Det årlige møde blev afholdt i forskningens hus i Ålborg, hvor værterne fra den nyligt grundlagte forskningsenhed for almen praksis havde lavet et spændende program spækket med fagligt og socialt indhold.

27 deltagere fra de fire forskningsenheder i henholdsvis Ålborg, København, Odense og Aarhus blev undervist under emnet ”How to get published in The Lancet”. Britiske Andrew James Fish underviste på sit modersmål i at skrive akademisk, så alle kan forstå det. Og professor ved afdeling for klinisk medicin ved KU, Thomas Quaade Bandholm gav gode råd til processen fra forberedelserne af et studie til målretning af en artikel til et bestemt tidsskrift.

Selvom størstedelen af deltagerne ved årets sammenkomst var ph.d.-studerende med lægelig baggrund, blev arrangementet i år glædeligt beriget af forskere med andre baggrunde såsom for eksempel fysioterapeut, antropolog og industriel medicin. Netop denne diversitet var med til at gøre de sociale arrangementer om aftenen ekstra inspirerende.

Programmet på dag to startede med en interessant session om ”The Art of Scientific Presentation” anført af Shellie Boudreau fra Canada. Det var tydeligt at denne dags tema var formidling og kommunikation, og dagens sidste taler holdt en to timer lang opvisning i dette. Journalist og speciallæge i Almen Medicin, Peter Qvortup Geisling delte erfaringer fra en 20 år lang karriere ved Danmarks Radio. Han formidlede blandt andet en debat med tilhørerne om, hvordan man får sit budskab ud til den brede befolkning gennem en veltilrettelagt mediestrategi, og viste i overlegen stil, hvordan man underholder en blandet forsamling med lige dele fagligt indhold, gode historier og humor.

På den organisatoriske side skal det nævnes, at der blev afholdt valg om tre af de fire næstformandsposter i ph.d.-forum. København repræsenteres nu af Anna Bebe, mens Camilla Aakjær fortsætter som repræsentant fra Ålborg. Mens Odense ikke har en kandidat til posten endnu, kan det nævnes, at Aarhus fortsat repræsenteres af Bente Kjær Lyngsøe, og at formandsposten fortsat bestrides af Jonas Fynboe Ebert. Disse repræsentanter vil i de næste år deltage i møder med FYAM-udvalget og DSAMs forskningsudvalg.

En stor tak skal lyde til arrangørerne. Næste år vil kollegaerne fra København stå for årsmødet.

Jonas Fynboe Ebert
Ålborg, 14.-15. september