DSAM Logo

Årsmøde i Ph.d. forum blev i år afholdt i Århus, ved Forskningsenheden for Almen Praksis.

Ph.d. studerende inden for almen medicin fra Aalborg, Århus, Odense og København deltog i et to dage langt program med faglige oplæg og social samvær. I år var deltagerantallet 22.

Programmet bød på følgende oplæg og social samvær:

Oplæg fra Vibeke Broe, ph.d. karriererådgiver: ”Netværk, hvad er netværk, værdien af netværk, hvordan opbygges og bruges det”.

Oplæg fra Per Kallestrup, forskningsleder, årets ph.d.-vejleder: ”Værdien af godt samarbejde i forskningssammenhæng samt udfordringerne herved”.

Oplæg fra Søren Smedegaard Bengtsen, lektor: ”Betydningen af støttesystemer og netværk for ph.d.-studerendes læring og udvikling”.

Oplæg fra Morten Pilegaard, professor i videnskommunikation: ”Kommunikation i et samarbejde”.

Escape Factory og god middag.

Årets generalforsamling blev afholdt, hvor hvert miljø bød ind med hvad der har rørt sig i det forgangne år.

Undertegnede fortsætter som formand for Ph.d. forum endnu et år og vil se frem til fortsat aktiv deltagelse i Forskningsudvalgsmøder mm.

Negar Pourbordbari
HU-læge i almen medicin, Ph.d. studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg