DSAM Logo

Netværket blev grundlagt i 2003 på initiativ af Dorte Gilså Hansen (Odense), Niels de Fine Olivarius (København) og Marianne Rosendal  (Århus).

I Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk deltager erfarne forskere med interesse for dansk almenmedicinsk forskning. I øjeblikket har seniorforskernetværket 71 medlemmer, som har tilknytning til de danske almenmedicinske forskningsmiljøer.

Det Almenmedicinske Seniorforskernetværk er organiseret som en interessegruppe under DSAM med en tovholder (formand) og to kontaktpersoner (næstformand), således at de tre almenmedicinske forskningsmiljøer hver har en repræsentant i formandsgruppen.

Netværket holder i øjeblikket møde to gange årligt. Det ene møde afholdes i forbindelse med DSAM’s årsmøde. På dette møde nedsættes arbejdsgrupper ad hoc til løsning af evt. opgaver, som f.eks. planlægning af netværkets mødeaktiviteter. Netværkets andet møde er et temamøde, som afholdes i januar i forbindelse med den årlige almenmedicinske forskningsworkshop.

Du kan tilmelde dig, Seniorforskernetværkets mailliste, hvis du ønsker at få tilsendt informationer løbende.


Kontaktpersoner