DSAM Logo

Målgruppe

Forskere på ph.d.-niveau eller med tilsvarende forskningserfaring, som har interesse for almen medicin.
 

Formål

 • At skabe et forum for netværksdannelse blandt forskere på seniorniveau
 • At skabe et forum for udveksling af forskningsfaglige ideer og erfaringer
 • At fremme samarbejdet mellem erfarne forskere i de almenmedicinske forskningsmiljøer
   

Organisation

 • Netværket er organiseret som en interessegruppe under DSAM
 • Interessegruppen er principielt åben for alle medlemmer i DSAM, men henvender sig primært til forskere, der falder inden for målgruppen. Ønske om optagelse og udmeldelse meddeles den til enhver tid fungerende formand
 • Medlemsskab er kontingentfrit
 • Årligt vælges en formand (tovholder) samt to næstformænd (kontaktpersoner) blandt medlemmerne, idet der tilstræbes at have en repræsentant fra hvert universitetsmiljø i formandsgruppen
 • Arbejdsgrupper nedsættes ad hoc. De refererer i årets løb til formandsgruppen.
   

Økonomi

Seniorforskernetværket stiler mod at have et basisbudget svarende til en interesseorganisation under DSAM. Der søges ad hoc om økonomisk støtte i forbindelse med særlige arrangementer. I øvrigt anlægges seniorforskernetværkets budget på, at netværkets enkelte medlemmer i størst mulige omfang får udgifter til transport og møder betalt via hjeminstitutionen.
 

Arbejdsopgaver

Afholdelse af møder for netværkets medlemmer

 • Der afholdes temamøder med det formål at fremme forskningsfaglig idé-, metode- og erfaringsudveksling mellem erfarne forskere inden for almen medicin.
 • Ca. årligt gøres status, nye arbejdsopgaver vedtages, og arbejdsgrupper nedsættes. I den forbindelse vælges formand og næstformænd.