DSAM Logo

Overordnet set er vi fortsat inde i en god gænge mht. Aktivitetsniveau og fortsat udvikling, specielt har vi haft fokus på medlemsindragelse, budgetstyring og kommunikation med medlemmerne.

På WONCA kongressen i København i juni kulminerede en lang og intens indsats med at arrangere VdGM præ-konference for vores europæiske yngre almen medicinske kolleger på flotteste vis. Vi har modtaget stor ros for både det faglige indhold, forplejning og de sociale events. FYAM International gruppen kunne med stolthed puste ud hen over sommeren.

Årets FYAM kampagne 'Praksismatch' med tilhørende hjemmeside er kommet rigtigt igang og der er virkelig lagt en stor indsats fra arbejdsgruppens side. Det har udviklet sig til et omfattende og meget spændende projekt, som også vækker interesse udenfor vores egen organisation. Udvikling af en videnskabeligt funderet matching-proces udfra spørgeskemaet til uddannelseslæger og deres tutorer er igang og skal danne den videnskabelig basis for projektet. Vi glæder os til at præsentere det foreløbige arbejde for medlemmerne på årsmødet.

På den hjemlig front fortsætter det regionale FYAM arbejde ufortrødent, omend vi stadig mangler kræfter i Syd og i særdeleshed i Nord. Vi håber og arbejder på at 2016 vil byde på forstærkninger i Syd og Nord. Årets roser på denne front skal gå til Region Midt der virkelig er blomstret op og fået skabt et godt netværk og afholdt adskillige flotte arrangementer med stor tilslutning.

Den længe ventede nye og forbedrede FYAM hjemmeside lader desværre vente på sig lidt endnu, til dels pga. travlheden forud for WONCA, vi satser stærkt på en lancering inden jul 2016.
Derudover afholdes der på vanlig vis E-valg forud for årsmødet. Vi satser på at et større antal kandidater igen stiller op og at gode friske kræfter vælges ind. Vi forventer udsendelse af FYAMs tredje elektroniske medlemsundersøgelse i løbet af efteråret 2016.

Udadtil er vi i året der er gået blevet bemærket politiske set og fået tættere kontakt til både Yngre Læger og PLO, hvilket indtil videre har skabt muligheder for eksponering af FYAM og medlemmernes ønsker udadtil.

Det næste år vi, byde på fortsat arbejde med Praksismatch kampagnen, arbejde med fornyelse af FYAMs vedtægter, samt fortsat fokus på samarbejde med selvfølgelig resten af DSAM, samt YL og PLO.

De bedste hilsner,
Lene Therkelsen, FYAM formand