DSAM Logo

FYAM udvalget er et af DSAM's stående udvalg. Udvalget varetager interesser for de af DSAM's medlemmer, der endnu ikke er blevet speciallæger både internt i DSAM og eksternt.

FYAM i DSAM
FYAM er en dynamisk, energisk og til tider nok lidt vildtvoksende del af DSAM, hvilket på een og samme gang er vores styrke og udfordring. For FYAM udvalgets medlemmer sprudler som altid af idéer og listen over projekter er lang, så vores største problem er oftest at have tid og kræfter nok til føre projekterne ud i livet. Men det virker. For på trods af en enorm vækst i medlemsantal over det sidste 5 år, fra ca. 600 medlemmer i 2012, ca. 1.150 medlemmer i 2014 til nu 1.534 medlemmer i år, vokser FYAM stadig. Det er godt nyt for hele selskabet, for de fleste fortsætter med at være medlemmer når de bliver speciallæger, både de der er aktive i det organisatoriske arbejde og de menige medlemmer. FYAM udgør derfor fortsat et væsentligt rekrutteringspotentiale og vækstlag for DSAM.

Det er også gode nyheder for os almen medicinere som samlet stand, idet årets FYAM medlemsundersøgelse viser, at 85% af FYAM’erne forventer at købe egen praksis. Undersøgelsen viste også, at ca. 80% af de kommende praktiserende læger er kvinder, og langt de fleste har børn.

Desværre har året, der er gået, også budt på bekymringer for fremtiden. De vanskelige overenskomstforhandlinger, uønskede lovindgreb og politisk uro omkring primærsektoren, kombineret med konflikten i 2013, har selvfølgelig gjort de kommende speciallæger usikre på, hvilke vilkår de kommer til at arbejde under i fremtiden. Det er ikke befordrende for at nedsætte sig som praktiserende læge. FYAM udvalget håber meget, at det kommende år vil bringe mere stabilitet og tiltro til fremtiden.

Medlemskommunikation og regionale grupper
Vi har fortsat haft fokus på medlemsinddragende kommunikation via informerende nyhedsbreve, beskrivende artikler i Practicus, direkte medlemskontakt på LÆGEDAGE, regionale temadage og online på i alt 6 aktive Facebookgrupper, hvoraf den store nationale gruppe har godt 900 medlemmer med >200 opslag det seneste år.
Medlemmerne deler med de mange opslag, spørgsmål og kommentarer, viden og fællesskab på tværs af landet og får mulighed for at debattere og udfordre hinandens holdninger på en dynamisk platform.

Derudover glæder vi os til at præsentere vores nye, flotte og mere brugervenlige hjemmeside meget snart. Her er der især stor fokus på de regionale aktiviteter, men også et bedre overblik over FYAMs organisering og relevant information til medlemmerne.

De regionale grupper er godt på sporet, og der har været afholdt medlemsmøder i alle 5 regioner, nogle regioner er selvfølgelig mere udfordrede på både medlemsantal og geografi end andre, men vi håber, at de regionale FYAM grupper kan være med til at udvikle faglighed og kollegialt fællesskab netop i de regioner, hvor udfordringerne er størst.

FYAM udvalgets møder er kernen i det daglige FYAM arbejde, det er her gode idéer udvikles og sættes i søen. Vi har besluttet at prøve at flytte møderne rundt i landet og satser på at nå hele landet rundt i løbet af det kommende år. Vi håber på, at vi på den måde kan opnå bedre kontakt til både de 4 forskningsmiljøer og især de 4 SAMS afdelinger.

Praksismatch
Flere har spurgt til, hvad der er blevet af FYAM's eget rekrutteringsprojekt fra sidste år; Praksismatch. Konceptet er en on-line platform som grundlæggende kan matche uddannelseslæger og uddannelsespraksis på flere parametre. Dertil kommer flere andre muligheder på platformen, bl.a. integrering af Praksisbørsen. På overfladen har projektet ligget stille, men det er forhåbentlig blot stilhed før stormen… Vi har nemlig fået Lægeforeningen med på idéen! Konceptet rummer enormt meget potentiale, men er samtidigt en kæmpe opgave. Lige pt. arbejdes på at Lægeforeningen, med de ressourcer og kompetente kræfter de råder over, skal overtage projektet, og hvis det lykkes, forventer vi et nationalt projekt, ikke kun for almen praksis, men på tværs af flere specialer.

Politik og presse
Året der er gået, har været ganske politisk præget pga. krisen med tiltagende mangel på praktiserende læger i hele landet og de vanskelige overenskomstforhandlinger imellem PLO og RLTN. Det har ikke altid været nemt at navigere i oprørt farvand, men vi har gjort vores bedste for at præge debatten. Det har resulteret i en del pressekontakt, både internt i lægeverdenen med især klummen ‘De 6’ i Ugeskrift for læger, og eksternt især i forbindelse med publiceringen af data fra FYAM's seneste medlemsundersøgelse i det tidlige forår. Undersøgelsen havde fokus på rekruttering, publiceringen var særdeles godt timet og gav rigtig god respons fra vores samarbejdspartnere og overvældende respons fra pressen. Det blev til adskillige artikler, trykt i både JyllandsPosten, og Politiken, samt adskillige netartikler på både DR og TV2, TV indslag på TV2 øst, samt flere radiointerviews og en live debat i DR’s ‘Orientering’ på P1. Sjovt, men også udfordrende, og i den forbindelse skal lyde en stor tak til både DSAM's og PLO's sekretariater for kompetent assistance.

Denne årsberetning markerer, udover et nyt FYAM arbejdsår, også et formandskifte, idet Annemette Pihl Lundberg overtager roret sammen med den relativt nye næstformand Maria Bundgaard (marts 2017). De udgør et rigtig stærkt og kompetent team, og jeg glæder mig til at se, hvilken retning de vil styre FYAM i.

De bedste hilsner
Lene Therkelsen
FYAM formand