DSAM Logo

Nyt formandskab, medlemsarrangementer på vej og FYAM-valget 2021

I 2021 kom der fornyelse i FYAM-formandskabet. Vi sagde tak for samarbejdet til Ellen Jensen, som har været FYAM-næstformand siden 2018 og bød samtidig velkommen til Maria Dahl Overgaard, som overtog næstformandsposten i en tid, hvor vi var på vej ud af coronaen. Coronavirus og nedlukning har i høj grad præget FYAM's aktiviteter siden begyndelsen af 2020, men er nu på vej tilbage. Samtidig hermed begynder FYAM-aktiviteter så småt igen, og vi kan atter mødes fysisk i stedet for over skærmen. De regionale arrangementer er på vej og i gang, og på nationalt plan er der et fyraftensmøde om LGBTQIA+ sundhed i støbeskeen.

Et stort projekt for FYAM har været medlemsundersøgelsen 2021, hvor vi med hjælp fra PLO til det tekniske og analytiske undersøgte, hvad der skal til for at få nybagte speciallæger i almen medicin til at nedsætte sig som praktiserende læger. Det viser sig, at den vigtigste faktor er det faglige arbejdsmiljø og sparring med andre almenmedicinere. Dertil kommer muligheden for henvisning til andre speciallæger, at der er lægekolleger i praksis, og at familien trives med beslutningen om at nedsætte sig, f.eks. ved at der er kort afstand fra bopæl til praksis, og at partneren kan få et job i samme område. De fleste forventer at nedsætte sig 5 år efter endt specialeuddannelse og en meget stor majoritet ønsker PLO-praksis. Den viden kan ikke blot bruges af os, men også af meningsdannere og politikere, når der forhandles overenskomst og struktur for fremtidens nære sundhedsvæsen.

I FYAM-udvalget pågår der gruppearbejder om dels kvaliteten i vores hoveduddannelse, hvor vi har modtaget mange rigtig gode og interessante input fra medlemmerne, og dels om fornyelse af FYAM-udvalgets vedtægter med ønske om et styrket demokrati og gennemsigtighed. Planlægningen af FYAM's første internat efter coronaen er også i gang og forventes afholdt januar måned 2022. Det glæder vi os til.

FYAM-valget 2021 blev igen en flot og spændende begivenhed med kampvalg til flere af posterne. Maria Dahl Overgaard m.fl. blev genvalgt, medens vi skal sige goddag og velkommen til en ny FYAM-formand, idet Thomas Purup vandt kampvalget om denne post. Der var også kampvalg om fordelingen af posterne til Videreuddannelsesudvalget.

Med venlig hilsen

Jesper Bossel Holst Christensen, afgående FYAM-formand

På vegne af
FYAM-udvalget i DSAM