DSAM Logo

Hvad vi har arbejdet med det sidste års tid

Artikler, interviews og debatindlæg:

Artikel i Dagens Medicin omkring bæredygtighed i almen praksis i forbindelse med Lægeforeningens nye klimapolitik: https://dagensmedicin.dk/klimakamp-er-ogsaa-en-sag-for-praktiserende-laeger/

Artikel i Dagens Medicin om samarbejdet med Lægefællesskabet i Grenaa:
https://dagensmedicin.dk/baeredygtig-foregangspraksis-det-skal-jo-ogsaa-fungere-i-hverdagen/

Flere medlemmer af Grøn Praksis har samarbejdet om denne artikel, der handler om natur på recept: https://www.maanedsskriftet.dk/mpl/2022/368/13149/

Salli og Karolinas debatindlæg 'Almen praksis er afgørende for at vende sundhedsvæsenets klimakrise' i Sundhedsmonitor:
https://sundhedsmonitor.dk/debat/art8643044/Almen-praksis-er-afg%C3%B8rende-for-at-vende-sundhedsv%C3%A6senets-klimakrise

Nanna fra Grøn Praksis blev interviewet til Medicinsk Tidsskrift om klima og sundhed:
https://medicinsktidsskrift.dk/almen-praksis/3678-vil-du-vaere-mere-gron-praksislaege-du-kan-sagtens-starte-i-det-sma.html

Salli fra Grøn Praksis blev interviewet af Vores Klinik magasin (en indkøbsforening for danske praktiserende læger) ‘Medicinspild belaster klimaet’:
https://issuu.com/bubbledk/docs/voresklinik-magasin-oktober-2021-online

Aktiviteter:

 • Vi lancerede vores ”Grønne tips” til DSAM årsmøde 2021 og på Lægedage 2021. Det er konkrete værktøjer til en grønnere praksis: https://www.dsam.dk/organisation/udvalg_og_interessegrupper/groen_praksis/tips/

 • Karolina og Salli var til foretræde for Folketinget i september 2021 i samarbejde med Rådet for Grøn Omstilling vedrørende pulverspray vs. inhalationsspray.

 • Sommerhustur med Læger for Klimaet, som vi er udsprunget af. Temaet var udvikling af vores organisationer, og der var også plads til både et stykke kage, et glas vin og et hyggeligt spil.

 • På Naturmødet holdte Nanna et oplæg om ”Natur på recept”.

 • Paneldebat i Folketinget om Grønbogen, hvor Nanna deltog og spredte det gode budskab.

 • Vi var repræsenteret i stande til Store Praksisdag i Region Hovedstaden og Region Syd.

 • Til Store Praksisdag i Region Sjælland havde vi en stand og den store ære at holde keynote speech. Et samarbejde mellem Karolina, Salli og Asthildur fra Grøn Praksis, som blev taget godt imod.

 • Vi var ansvarlige for en workshop og posterpræsentation på Nordisk Kongres i Stavanger 2022 og samarbejdede med nordiske klimakolleger. Der er skrevet en artikel til Practicus om workshoppen.

 • Vi har et fast samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, og vi har holdt et møde med Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

 • Lægeuddannelsen på KU skal revideres, og her har Grøn Praksis og Læger for klimaet sammen med lektor Torsten Risør kommet med deres input til et bæredygtigt lægestudium.

 • Vi underviser løbende i ’Klima og Sundhed i Primærsektoren’ på temadage ud fra materiale, vi selv har udarbejdet.

 • Vi har fortsat samarbejdet med en praksis i Grenaa, hvor klimaaftryk fra indkøb, affaldssortering og brug af engangsudstyr er blevet analyseret. Der er et igangværende arbejde med formidling af projektets resultater.

 • Vi har undervist til et klyngemøde.

 • Salli og Karolina deltog i Klimafolkemødet 2022. Karolina var workshop-arrangør i ‘Grønne fremtidsvisioner’ og Salli var debattør i ‘Klimatiltag og folkesundhed er to sider af samme sag’
  .
 • Vi er fortsat seks aktive medlemmer af Grøn Praksis, der holder månedlige møder. Referaterne kan læses på DSAM's hjemmeside her,

Planer for 2022-23

Vi har ambitioner om at fortsætte mange af vores projekter, som primært fokuserer på oplysning, formidling og netværk. Vi har et ønske om, at flere praktiserende læger får øjnene op for, hvor vigtigt det er at passe på klimaet og folkesundheden – som sammen går hånd i hånd.

Almen praksis har potentiale til at bidrage til reduktionen af sundhedsvæsenets klimaaftryk, og vi vil gøre det nemt at foretage en grøn omstilling i almen praksis. Desuden rækker almen praksis ud til langt størstedelen af befolkningen, som vi kan forsøge at påvirke til at leve mere bæredygtig og sundt.

Fremover er disse projekter planlagt:

 • Grøn Praksis Session på DSAM årsmøde 2022.
 • Vi skal inspirere og afholde to workshops til Danske Fodterapeuters fagdage i oktober 2022. 
 • Vi skal være med i Månedsskriftets podcast.
 • Til lægedage 2022 kan man finde os på en stand.
 • Vi arbejder på udarbejdelse af en klyngepakke til praktiserende læger i Region Sjælland – et arbejde vi prioriterer højt og ser frem til.
 • Vi arbejder aktuelt på en artikel til Lægehåndbogen “Den klimavenlige praksis”.

… og mange flere ideer at kaste sig over.

Har du lyst til at være med eller bidrage på anden måde, så kontakt os gerne! Vi ses til DSAM Årsmøde og på Lægedage.

Arbejdsgruppen i Grøn Praksis

groen.praksis@protonmail.com

14. september 2022