Almen medicin i Danmark – og DSAM som organisation – er aktive medspillere på den globale almenmedicinske scene – og det bør vi fortsat være!

I en globaliseret verden er det internationale samarbejde for de praktiserende læger og for vort speciale en naturlig og helt nødvendig aktivitet. Det indgår i øvrigt også i DSAM’s formålsparagraf. Udviklingen i andre lande kan være en vigtig inspirationskilde for os – og i al ubeskedenhed har vi måske også ind imellem inspireret nogle af vores udenlandske kolleger. Samarbejdet sker på flere planer:

 • Fælles videnskabelige tidsskrifter (“Scandinavian Journal of Primary Health Care” og ”European Journal of General Practice”)
   
 • Deltagelse i fælles almenmedicinske kongresser:
  • Nordiske kongresser hvert andet (ulige) år
  • Europæiske kongresser hvert år - undtaget år hvor verdenskongressen holdes i Europa 
  • Verdenskongresser hvert tredje år
  • Mulighed for deltagelse i nationale kongresser i f.eks. USA og Australien
    
 • Deltagelse i det europæiske samarbejde, hvor WONCA Europe er paraplyorganisation, og under denne paraply er samarbejdet arrangeret i tre store "udvalg":
  • DSAM er aktiv i alle tre netværk:
   • EGPRN (forskning)
   • EQuiP (kvalitetsudvikling)
   • EURACT (uddannelse)
  • I WONCA Europe-regi er der i 2005 tilkommet en organisation for unge almenmedicinere - "Vasco da Gama Movement" (VdGM). Den første præsident for VdGM var danske Birgit Morre Pedersen.
  Læs mere om WONCA i menuen til venstre.

Hertil kommer alle de personlige kontakter til kolleger i andre lande – ofte meget værdifulde kontakter set både i et fagligt og et personligt lys.

Der er talrige eksempler på, hvordan international inspiration er omplantet til en dansk virkelighed og her udmøntet i konkrete initiativer – lad mig blot nævne nogle få:

 • Den decentrale gruppebaserede efteruddannelse, som næsten alle praktiserende læger deltager i
 • Brug af patientevalueringer som et af mange kvalitetsudviklingsværktøjer i almen praksis
 • Den intense udvikling i det hele taget på kvalitetsudviklingsområdet er inspireret af europæiske trends
 • Vores speciallægeuddannelse i almen medicin har hentet inspiration fra andre lande og senest er elementer re-eksporteret til bl.a. UK, hvor de har skabt en hel ny uddannelse i almen medicin.

Praksiskonsulentordningen er en dansk ”eksportvare”.

Roar Maagaard,
formand for Internationalt Udvalg