DSAM Logo

Internationalt Udvalg har haft et møde i det forgangne år. DSAM har bidraget til følgende:

EURACT – councilmøde i Tel Aviv. Her er blandt andet udviklet et ”Appraisal Program”.

EQuiP – udvalget har deltaget i EQuiP konference i Dublin i marts 2017.

EGPRN – intet nyt. Forskningsudvalget repræsenterer DSAM i dette udvalg.

WICC – der pågår en proces med udpegelse af nye medlemmer fra DSAM.

Vasco da Gama – FYAM har deltaget i aktiviteterne.

Hippokrates – aktuelt svært at få dansk deltagelse i aktiviteterne.

PiP m.m. – foreningen lever stadig, men der er ikke så mange aktiviteter.

WONCA Europe – DSAM har deltaget i vedtagelse af strategi vedrørende overdiagnosticering.

Interesserede kan rekvirere referater vedrørende hver af ovenstående aktiviteter.

Jens Søndergaard, formand for Internationalt Udvalg
September 2017