DSAM Logo

Udvalget afholder normalt to årlige møder, som primært har til formål at muliggøre gensidig udveksling mellem vores repræsentanter i de vigtigste internationale fora:

 • EGPRN – forskningsområdet
 • EURACT – uddannelsesområdet
 • EQuiP – kvalitets- og patientsikkerhedsområdet
 • EURIPA – ”rural doctors”
 • EUROPREV - forebyggelsesområdet
 • Vasco da Gama Movement – europæisk sammenslutning af yngre almenmedicinere
 • Hippokrates programmet – udvekslingsmuligheder for yngre læger under uddannelse
 • PIP – ”Partners in practice” – støtte til almen praksis i trængte områder af verden
 • WICC – Woncas international klassifikationsgruppe
 • Nordic Federation of General Practice – samarbejdet med vores nordiske søsterorganisationer – og for de unge læger den nye organisation: NYGP (nordisk netværk for yngre almenmedicinere)
 • WONCA Europe – Roar Maagaard er p.t. medlem af EB og er derfor linket til WONCA Europe

DSAM’s bestyrelse besluttede tidligere, at vi ville koncentrere os om de tre WONCA Europe organisationer (EGPRN, EURACT, EQuiP) – og naturligvis det nordiske samarbejde. Hertil kommer så ”ungdomsorganisation” og klassifikationsgruppen, der udvikler vores alles ICPC-værktøj.

På det seneste er Berit Hansen dog blevet dansk repræsentant i EURIPA, så nu vil vi også meget gerne dække dette område. Allersenest er jeg blevet opmærksom på, at John Brodersen har en post i EUROPREV, så han vil også blive budt velkommen i udvalget.

Vi har i udvalget i det forløbne år talt en del om WICC og deres forestående arbejde med ICPC-3 – og såvel DSAM som WONCA Europe har valgt at støtte dette arbejde, som nu ser ud til at kunne starte.

I august 2018 var der i Helsingør møde i nordisk regi – Nordic GP Leader seminar, hvor såvel faglige selskaber som fagforeninger fra alle 5 nordiske lande var samlet for erfaringsudveksling og for at forsøge at finde fælles fodslag på en del områder. Man drøftede bl.a. kvalitetsudvikling i almen praksis og de store udfordringer med hensyn til datadeling og fortroligheden mellem patient og læge.

WONCA og det internationale samarbejde uden for Europa blev også drøftet.

I 2018 har vi haft WONCA Europe kongres i Krakow i Polen. Forud for kongressen var der Councilmøde, hvor Anders Beich deltog. Det var en stor glæde, at Council på mødet vedtog et politikpapir vedr. ”Overdiagnosis”, der havde sit udgangspunkt i et forslag fra de 5 nordiske selskaber.

Senere i år er der WONCA World Conference i Seoul og der vil DSAM også være repræsenteret – håbet er bl.a. at Anna Stavdal kan bringes i position til at blive præsident for WONCA World i perioden 2020-2022.

DSAM's formand har tidligere været formand for udvalget, men på grund af formandens store arbejdspres er jeg blevet bedt om forvalte opgaven.

Roar Maagaard, formand for Internationalt Udvalg