DSAM Logo

WONCA er en forkortelse for "World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians" - WONCA World.

WONCA Europe er den europæiske gren med 30 medlemsorganisationer, som tilsammen repræsenterer 45.000 praktiserende læger. WONCA Europe er paraplyorganisation, og under denne paraply er samarbejdet arrangeret i  tre store "udvalg": 

Derudover findes også disse "udvalg":

DSAM tager aktivt del i alle udvalg.

ICPC

DSAM har i mange år deltaget aktivt i arbejdet med at udvikle koderedskabet til almen praksis - ICPC (International Classification of Primary Care). Arbejdet er organiseret i WICC (Wonca International Classification Committee). Se mere her.
 

VdGM

I WONCA Europe-regi blev der i 2005 "født" en ny organisation for uddannelsessøgende/nyuddannede i almen medicin. 
Første formand var danske Birgit Morre Petersen, som sad på posten fra 2006 til 2008. Siden er andre kommet til.